De OnderwijsWerkplaats

Innovatie in het Limburgse onderwijs van, voor én door ons allemaal!

de vrijplaats

Subsidieprogramma voor innovatieve plannen binnen het Limburgse PO en VO

de buitenplaats

Nieuwe waardevolle samenwerkingen tussen het onderwijs en de buitenwereld

de marktplaats

De plek voor Limburgse scholen om kennis, inspiratie en ervaring te delen

alles in kaart

Onze meest recente projecten

13 - 04 - 19 Curriculumontwikkeling structurele voorziening meer – en hoogbegaafden PO/VO (Tienercollege)

13 - 04 - 19 Vergroten taalvaardigheid in een blended learning omgeving

04 - 03 - 19 Brein en leren / leren activeren

04 - 03 - 19 De impulsklas

04 - 03 - 19 Nieuwkomers en vluchtelingen: we hebben / krijgen er allemaal mee te maken: daar wil je toch iets in en voor betekenen!

04 - 03 - 19 Het overbruggen van de kloof tussen onderbouw en bovenbouw bij VO-scholen met vergaande vormen van gepersonaliseerd leren

04 - 03 - 19 iSelf Zelfsturend leren

14 - 11 - 18 Wetenschap & Technologie voor het voortgezet onderwijs

14 - 11 - 18 Van binnen naar buiten leren, De Dynamische Schooldag