Home / De buitenplaats

Over De Buitenplaats

In De Buitenplaats worden nieuwe verbindingen gelegd tussen scholen en maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven of andere lokale initiatieven.

Buitenplaats

Verbinding

De Buitenplaats gaat over het vinden van nieuwe manieren om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden naar hun toekomst. Deze verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de school, maar ook (toekomstige) partners van de school spelen hier een belangrijke rol in. Verandering is pas echt merkbaar in de praktijk als men samen tot actie komt!

 

De Buitenplaats is net als De Vrijplaats gericht op het stimuleren van de innovatiekracht op de werkvloer; het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Leraren, teamleiders en ondersteunend personeel krijgen de mogelijkheid om nieuwe concepten te ontwikkelen, waarbij juist het werken in teams gestimuleerd zal worden. Dus niet de individuele leraar als veranderaar, maar groepen leraren die opereren in teams.

De praktijk

De Buitenplaats krijgt concreet gestalte in de vorm van een InnovatieFonds: als je een plek hebt verworven in De Buitenplaats, ontvang je een bedrag waarmee je je initiatief verder kunt ontwikkelen.

 

Tijdens Onderwijs Ateliers komen alle deelnemers van De Vrijplaats en De Buitenplaats samen om hun initiatieven met elkaar te delen en dilemma’s op te lossen. Uiteindelijk krijgen de ontwikkelde initiatieven uit De Vrijplaats en De Buitenplaats natuurlijk ook een prominente plek op De Marktplaats.

De komende Vrijplaats Ateliers gedurende schooljaar 2019/2020 zijn op de volgende data gepland:

De projecten die worden aangevraagd richten zich op drie inhoudelijke centrale thema’s die sterk met elkaar verbonden zijn en integraal worden benaderd: talentontwikkeling, samenwerking PO met VO en digitalisering. Binnen deze centrale thema’s dient ook aandacht besteed te worden aan taalvaardigheid (meer specifiek op woordenschat, begrijpend lezen en presenteren als belangrijke voorwaarden voor brede talentontwikkeling, maatschappelijke redzaamheid en kritisch vermogen).

 

Andere criteria voor deze projecten zijn toepasbaarheid en overdraagbaarheid naar andere teams en de betrokkenheid van ouders en leerlingen. Vrijplaatsprojecten mogen hierbij uitgroeien tot Buitenplaatsprojecten. De deelnemers ontvangen begeleiding en coaching en vormen gezamenlijk een lerend netwerk. Tijdens Buitenplaats Ateliers komen alle deelnemers samen om hun innovaties met elkaar te delen en dilemma’s op te lossen.

InnovatieFonds Buitenplaats

De financiële bijdrage uit het InnovatieFonds per project is maximaal € 20.000. De projecten worden uitgevoerd vanaf schooljaar 2018-2019. In totaal kunnen er vanuit dit fonds 5 projecten van deze omvang worden toegekend. Waar mogelijk wordt gestreefd naar een verdeling over de regio’s in de Provincie: Noord-, Midden- en Zuid-Limburg.

 

De komende tranches voor de Buitenplaatsprojecten zijn:

 

Tranche 5: - Aanmelden vóór 14 februari 2020 - Toekenning in maart 2020

 

Tranche 6: - Aanmelden vóór 19 juni 2020 - Toekenning in juli 2020

 

Tranche 6 was tevens de laatste tranche van het innovatiefonds De Buitenplaats.