Home / De Marktplaats

Over De Marktplaats

De Marktplaats is een plek die zichtbaar maakt wat er al gebeurt in het Limburgse onderwijs wat betreft innovatie. De Marktplaats gaat uit van het principe dat men niet overal opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.

De marktplaats

Limburg van Boven

Alle bestaande initiatieven die werken aan onderwijsvernieuwing en -verbetering worden verzameld en zichtbaar gemaakt op de Kaart van Limburg. Deze digitale kaart ‘Limburg van Boven’ maakt het mogelijk om te gluren bij de buren. Op deze manier wordt het mogelijk om van elkaar te leren en goede ideeën door heel Limburg te verspreiden. Het is een laagdrempelige manier om kennisdeling en kruisbestuiving aan te moedigen.

Marktplaatsbijeenkomsten

Zoals jullie van ons gewend zijn wordt 4 maal per jaar een Marktplaatsbijeenkomst georganiseerd, iedere keer met een eigen thema en afwisselend in Zuid-, Noord-, of Midden-Limburg. I.v.m. de coronamaatregelen zijn onze Marktplaatsbijeenkomsten in het schooljaar 2020-2021 volledig digitaal middels het platform Let's Get Digital.

Middels dit platform bieden we unieke elementen als een netwerkcarrousel en een lobby met daarin een livestream. Deze manier van werken komt het dichtst in de buurt van een fysieke bijeenkomst.

Marktplaatsbijeenkomsten 2020-2021

Heb je ons live gemist? Iets terugzien? Geen zorgen, lees en kijk hier alles terug en/of download de presentaties.

23 juni 2021 ""Hoogbegaafdheid van jong tot oud: een leven lang ontwikkelen""

 

Keynote: Winny Bosch

In april 2002 besloot Winny Bosch om een praktijk voor orthopedagogiek en (later rond 2004) psychologie te starten: IE Quest. Winny was in de loop van de jaren steeds sterker betrokken geraakt bij het hoogbegaafde kind en zijn/haar problematiek. Zowel als ouder en leerkracht ervoer zij een gebrek aan deskundige begeleiding als het om hoogbegaafde kinderen ging.
IE Quest helpt kinderen met leer en/of sociaal-emotionele problemen en is gespecialiseerd in begaafdheidsproblematiek. Vanuit haar ervaring deelt Winny expertise en praktijkvoorbeelden waarvan iedere onderwijsprofessional kan leren.

 

1. PO: "Herken de Kameleon op Zevenmijlslaarzen?" Door Marion Steeghs en Maaike Ament (HB-theather)

Veel drop-outs zijn hoogbegaafd. Hoe kan het dat ze hun weg niet kunnen vinden binnen het onderwijs?
In deze keuzeronde bespreken we waar de kansen liggen om HB vroeg te signaleren en drop-out te voorkomen.
Aan de hand van een scene uit de voorstelling Kameleon op Zevenmijlslaarzen wordt duidelijk wat de zijnskenmerken van hoogbegaafdheid zijn en hoe je ze kan herkennen. Welke behoefte zit er onder het (on)zichtbaar gedrag van een hoogbegaafd kind?

Marion heeft zowel professioneel en als moeder ruime ervaring in het begeleiden van hoogbegaafde thuiszitters. Maaike is theatermaakster en moeder van een hoogbegaafd kind.

 

 

2. VO: "Hoogbegaafd en studeren, dat gaat vaak niet vanzelf..." door Lizette Colaris (Decaan, Zuyd Hogeschool)

Van hoogbegaafden wordt gedacht dat ze probleemloos zullen studeren in Hoger Onderwijs (HO). Er zijn veel misverstanden en er is veel uitval van studenten. Maar wat hebben ze dan nodig om wél succesvol te kunnen studeren? En hoe kunnen we daar in het VO op sturen en begeleiden? Waar lopen deze leerlingen tegenaan? Wat maakt dat studeren in HO niet zonder problemen verloopt? De ervaringen lopen zeer uiteen, maar zeker is dat in het VO al de nodige dingen gedaan kunnen worden om drop-outs in het HO te kunnen voorkomen. Er sluiten ook 2 studenten aan die vanuit hun eigen ervaringen vertellen!

 

 

3. PO & VO: "Communicatietool Begaafdheid op je Bord" door Astrid Loontjens (stichting Kom Leren) en Wendy Moonen (Red Moon coaching)

Begaafdheid op Je Bord helpt je zonder oordeel te kijken. Je gaat op creatieve manier onderzoeken wat eigen is voor het kind in kwestie. Wat wordt bereikt of juist vermeden door het gedrag dat de persoon laat zien? Begaafdheid op Je Bord werkt met coachkaarten die bestaan uit vragen en stellingen. Bedoeld om op een uitnodigende manier te praten over de diepdoordringendheid van (hoog)begaafdheid. Helpt je op je eigen ontdekkingstocht, is doelgericht, maakt nieuwsgierig, biedt structuur, geeft inzicht.

Zinvol voor iedereen die te maken heeft met (hoog)begaafde kinderen en die wil nagaan of er verbeteringen mogelijk zijn in huidige situatie.

 

 

4. (PO naar) VO: "HB-mogelijkheden binnen regulier VO" door Margriet Crasborn (St. Ursula, Horn)

Sg. St. Ursula in Horn startte 12 jaar geleden met aandacht voor HB-leerlingen. In deze keuzeronde wordt besproken welke keuzes er op school werden en worden gemaakt om HB-leerlingen de zorg en aandacht te bieden die hen toekomt;
- aanbod voor verdieping en verrijking binnen en buiten het reguliere lesprogramma
- aandacht voor sociaal-emotionele aspecten binnen mentorlessen en andere begeleidingsmogelijkheden
- leren-leren en executieve vaardigheden
- samenwerking met P.O. in de regio (Kangoeroeklas)
- samenwerking op bestuursniveau
Als docent, mentor en Echa-specialist HB, deel ik praktijkvoorbeelden en -verhalen.

 

21 april 2021 "Ieder kind verdient een eerlijke kans!"

 

Keynote: Interview met Petra Stienen

Als keynote interviewen wij Petra Stienen over het thema "kansengelijkheid". Petra is auteur van het boek "Terug naar de Donderberg - portret van een wereldwijk".

In 1984 verlaat Petra Stienen de Roermondse wijk de Donderberg en zet de eerste stappen richting Arabische wereld. Dertig jaar later keert ze terug naar deze wijk van haar jeugd. Wat is er geworden van de Donderberg, waar inmiddels mensen vanuit de hele wereld hun thuis hebben gevonden? Hoe gaan bewoners, politici en media om met vragen over identiteit, migratie en participatie? De spannende mix van culturen en geloven, van Limburgers, Hollanders, migranten, asielzoekers en andere buitenstaanders biedt veel kansen. In Terug naar de Donderberg laten de bewoners zien dat ondanks alle problemen en tegenkrachten samenleven in een wereldwijk mogelijk is.

 

 

Keuzeronde 1. PO: "Kansen in Kansengelijkheid" door Sven van der Linden (BS. de Vlieger, Hoensbroek)

Doorzettingsvermogen, bereidwilligheid, maar vooral durf!

Dat zijn in onze ogen de enige juiste woorden om kansen met elkaar aan te pakken. Ieder vanuit zijn / haar eigen vakgebied en expertise, maar allemaal met hetzelfde doel. Soms moet je buiten kaders denken, soms moet je in het diepe springen. Er is maar één ding wat je altijd moet doen.. “Volhouden!” Samenwerking tussen de gemeente Heerlen en Basisschool de Vlieger kent unieke projecten en zeer succesvolle kansen heeft opgeleverd: Praktische voorbeelden zijn: IMC Basis, Zorg in de school, Startklas, Gezonde Basisschool van de Toekomst.

 

 

 

Keuzeronde 2. VO: "Van dagmenu naar lopend buffet" door Ralph Cobben (Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie Holz)

In samenwerking met de gemeente Kerkrade is er een plan opgesteld om op de locatie Holz een onderwijsontwikkeling vorm te geven die leerlingen ongelijk behandeld en daardoor wel gelijke kansen biedt. De gemeente Kerkrade ondersteunt hierbij financieel en materieel om de hulpbehoevende leerling de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Het doel is om ons onderwijs dusdanig vorm te geven en te organiseren, dat wij recht kunnen doen aan de leer- en ontwikkelingsvragen van alle leerlingen van onze school. In overleg met het PO onderzoeken en initiëren wij mogelijkheden om de organisatie van klassenmanagement en differentiëren op elkaar af te stemmen.

 

 

 

Keuzeronde 3. PO: "Nieuwkomers en vluchtelingen: daar wil je iets voor betekenen!" door Cindy Brock (Vincent van Goghschool)

Iedere nieuwkomer of vluchteling verdient een warm welkom, maar hoe zorgen we dat dit soepel verloopt? Omgaan met verschillen in o.a. taal en cultuur vereist heel wat van een leerkracht en van een school. Hoe helpen we elkaar? Het opzetten van kenniskringen met hulp van gemeente, CJG en het onderwijs zorgt voor goed uitgeruste scholen en leerkrachten alsook een warm bad voor iemand die helemaal nieuw is hier. Een mooi voorbeeld van het zorgen voor kansengelijkheid van meet af aan.

 

 

 

Keuzeronde 4. PO&VO: "Samen werken aan kansengelijkheid" door Trudie Schils e.a. (Educatieve Agenda Limburg)

Ook de partners in de Educatieve Agenda Limburg werken samen aan de bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs. Daarbij leggen we voor de komende twee jaar de nadruk op een drietal subthema’s daarbinnen:

(a)   Laaggeletterdheid:(digitale) Geletterdheid is een belangrijke indicator voor de kansen die een kind heeft.
(b)   Sociaal-emotionele vaardigheden in de overgangen: Op schakelmomenten in het onderwijs zien we dat sociaal-emotionele aspecten een belangrijke rol spelen bij de kansen die kinderen krijgen.
(c)   Gezonde leefstijl en mentale weerbaarheid: Het is cruciaal dat leerlingen van alle leeftijden om kunnen gaan met de dingen die tegenvallen om met grote onzekerheid gepaard gaan.  We staan nog aan de start van deze nieuwe fase en nodigen jullie uit om met ons mee te doen!

De komende maanden willen we in samenwerking met de relevante stakeholders (binnen en buiten het onderwijs) in kaart brengen welke uitdagingen en kansen er zijn binnen deze thema’s, wat we weten uit het onderzoek op deze thema’s, welke activiteiten worden ontplooid in onze provincie en waar nog open gaten zijn. Op 21 april gaan we hierover graag met jullie in gesprek.

 

 

 

Keuzeronde 5. PO "De ergotherapeut in de klas" door Aja Janssen en Anne Vranken (Movare)

Vanwege de toenemende diversiteit in de klas (2017, Inspectie van het Onderwijs, Nederland) wordt het voor leerkrachten moeilijker om passend onderwijs voor alle leerlingen te realiseren. Dit leidt tot een behoorlijke verhoging van de werkdruk van en burn-out onder de leerkrachten in het primaire onderwijs. Klinkt dit herkenbaar?

Dit project richtte zich op het versterken van de kennis en vaardigheid van de leerkrachten in het basisonderwijs door samenwerking met ergotherapeuten om de genoemde problemen in de klas eerst op groepsniveau te duiden en te interveniëren. Zodat signalen eerder worden opgepikt, aangepakt en voorkomen wordt dat er ernstigere problematieken ontstaan. Gedeelde verantwoordelijkheid en een ergotherapeut die werk uit handen neemt waren slechts twee voorbeelden van alle opbrengsten…

 

24 februari  2021 "Ondertussen"

 

Keynote: "Ondertussen" door Rob Houben
Een initiatief met als missie de clusters sport, cultuur, beroep, bedrijf en onderwijs verbinden, zodat ze de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren op een eigentijdse manier samen leren faciliteren en begeleiden en daarmee jongeren echt verbinden met hun eigen regio.

 

Keuzeronde 1:

Keuzerond 2:

 

28 oktober 2020 "Onderwijs en Onderzoek in PO en VO"

 

Keynote "PO-VO en wat zegt het onderzoek?" door Trudie Schils

 

Een kijkje achter de scherm bij deze bijzondere editie:

De onderwerpen van de reeds voltooide Marktplaatsbijeenkomsten schooljaar 2019/2020 waren:

 

Bijeenkomst 1: woensdag 30 oktober 2019 bij het Da Capo College te Sittard

 

Bijeenkomst 2: woensdag 22 januari op de Groenling te Panningen

 

De onderwerpen van de reeds voltooide Marktplaatsbijeenkomsten schooljaar 2018/2019 waren:

 

Bijeenkomst 1: Woensdag 7 november 2018 bij De Nieuwe Thermen in Heerlen

Bijeenkomst 2: woensdag 6 februari 2019 op SG Sint Ursula te Horn

Bijeenkomst 3: woensdag 27 maart 2019 op het Dendron College te Horst

Provinciale bijeenkomst 4: woensdag 5 juni 2019 op OBS Graswinkel te Weert

De onderwerpen van Marktplaatsbijeenkomsten schooljaar 2017/2018 waren:

 

Bijeenkomst 1: woensdag 29 november 2017 in het Kindcentrum Amby te Maastricht

Bijeenkomst 2: woensdag 21 maart 2018 op Niekée te Roermond

Bijeenkomst 3: vrijdag 18 mei 2018 op Fontys te Venlo

Bijeenkomst 4: vrijdag 1 juni 2018 op Fontys te Sittard

Het laatste nieuws