Home / Onderwijs Ateliers

Onderwijs Ateliers

De Onderwijs Ateliers zijn voor iedereen die binnen het Limburgse onderwijs een onderwijsinnovatie mag (bege)leiden. Gerichte nascholing, uitwisselen van ervaringen en het delen van kennis en kunde staan centraal. Tezamen met IRISZ-onderwijsadvies en BCO onderwijsadvies en -ondersteuning geven we de Onderwijs Ateliers vorm.

Opzet

4 maal per schooljaar wordt een Onderwijs Atelier georganiseerd waarin onderwijsprofessionals die een onderwijsinnovatie mogen (bege)leiden elkaar onder leiding van proces- en ervaringsdeskundigen ontmoeten in een netwerk om de voortgang, de opbrengsten en de dilemma’s van de projecten met elkaar te delen.

Gedurende de tijd dat het niet mogelijk is om fysieke bijeenkomsten te organiseren ten gevolge van aangescherpte maatregelen zullen wij de bijeenkomsten digitaal vormgeven. Wij dragen zorg voor een compleet programma zoals van ons verwacht mag worden middels diverse inspirerende online platforms.  Wonder.me gebruiken wij voor de Onderwijs Ateliers.

 

 

"Gericht op procesmanagement en sturing in het projectleiderschap."

Inhoud Onderwijs Ateliers schooljaar 2020-2021

Vragen

Voor vragen kunt u mailen naar info@owpl.nl.