Home / Over ons

Over De OnderwijsWerkplaats

De OnderwijsWerkplaats Limburg is dé innovatieagenda in de provincie Limburg: van, voor en door iedereen. Vanaf schooljaar 2020 - 2021 focussen wij ons op de Marktplaatsbijeenkomsten en de hernieuwde Onderwijs Ateliers.

 

"De OnderwijsWerkplaats; innovatie in het onderwijs van, voor én door ons allemaal!"

Door goede ideeën te stimuleren, te ondersteunen, te delen en te laten valideren door onderzoek, bouwen we gezamenlijk aan toekomstbestendig onderwijs in Limburg. We stimuleren de koplopers om hun bestaande initiatieven zichtbaar te maken, maar creëren ook een plek waar nieuwe ideeën tot wasdom kunnen komen. Iedereen mag meedoen, maar het wordt niemand opgelegd om deel te nemen.

 

De OnderwijsWerkplaats is een samenwerking tussen de Limburgse schoolbesturen in het PO, VO, de Provincie Limburg , Fontys Hogescholen, De Nieuwste Pabo, Educatieve Agenda Limburg (EAL) en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Deze partijen geven middels De OnderwijsWerkplaats invulling aan de beschreven doelstellingen in de Kadernotitie Onderwijs 2016-2019, waarin gelden vanuit de Provincie Limburg beschikbaar worden gesteld ten gunste van het Limburgse onderwijsveld.

De OnderwijsWerkplaats bestaat uit:

De marktplaats

De vrijplaats

De buitenplaats

Wil je alle informatie van De OnderwijsWerkplaats kort en bondig als factsheet?

Het team van De OnderwijsWerkplaats

Paul omschrijft de OnderwijsWerkplaats Limburg als "Een smeltkroes van enthousiastelingen in PO en VO". Ons doel is om de onderwijsmakelaar van Limburg te zijn. De O van Onderwijs zit tenslotte in PO én VO! We hebben allemaal hetzelfde doel: optimaal onderwijs voor de leerling in de breedste zin van het woord.”

Paul wordt ondersteund door Julia Derix (managementassistente) en Jan-Thijs Koppen (communicatiemedewerker).

 

Julia zegt over haar motivatie een bijdrage te leveren: "In de huidige tijd, waarin alles steeds sneller verandert, moeten ook scholen constant bijstellen om aan te blijven sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en hun leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst. Ik ben blij en trots dat onze provincie vernieuwende initiatieven stimuleert en dat ik er via de OnderwijsWerkplaats mijn steentje aan bij kan dragen."

 

Tenslotte zegt Jan-Thijs hierover "Er zijn veel waardevolle initiatieven en ideeën in Limburg, je hoeft niet ver te gaan om geïnspireerd te raken. De OnderwijsWerkplaats zorgt voor het zichtbaar maken hiervan. Deze verbinding dichtbij huis is belangrijk voor onze leerlingen".

Paul Veelen

Julia Derix

Jan-Thijs Koppen