Home / Over ons

Over De OnderwijsWerkplaats

De OnderwijsWerkplaats Limburg is dé innovatieagenda in de provincie Limburg: van, voor en door iedereen. Vanaf schooljaar 2020 - 2021 focussen wij ons op de Marktplaatsbijeenkomsten en de hernieuwde Onderwijs Ateliers.

 

"De OnderwijsWerkplaats; innovatie in het onderwijs van, voor én door ons allemaal!"

Wil je alle informatie van De OnderwijsWerkplaats kort en bondig als factsheet?

Door goede ideeën te stimuleren, te ondersteunen, te delen en te laten valideren door onderzoek, bouwen we gezamenlijk aan toekomstbestendig onderwijs in Limburg. We stimuleren de koplopers om hun bestaande initiatieven zichtbaar te maken, maar creëren ook een plek waar nieuwe ideeën tot wasdom kunnen komen. Iedereen mag meedoen, maar het wordt niemand opgelegd om deel te nemen.

 

De OnderwijsWerkplaats is een samenwerking tussen de Limburgse schoolbesturen in het PO, VO, de Provincie Limburg , Fontys Hogescholen, De Nieuwste Pabo, Educatieve Agenda Limburg (EAL) en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Deze partijen geven middels De OnderwijsWerkplaats invulling aan de beschreven doelstellingen in de Kadernotitie Onderwijs 2016-2019, waarin gelden vanuit de Provincie Limburg beschikbaar worden gesteld ten gunste van het Limburgse onderwijsveld.

De OnderwijsWerkplaats bestaat uit:

De Marktplaats

De Vrijplaats

De Buitenplaats

Het team van De OnderwijsWerkplaats

Het team van De OnderwijsWerkplaats

Paul Veelen (programmaleider) omschrijft de OnderwijsWerkplaats Limburg als "een smeltkroes van enthousiastelingen in PO en VO". Ons doel is om de onderwijsmakelaar van Limburg te zijn. De O van Onderwijs zit tenslotte in PO én VO! We hebben allemaal hetzelfde doel: optimaal onderwijs voor de leerling in de breedste zin van het woord.”

Paul werkt samen met Vivian van der Wal (projectmedewerker) en Jan-Thijs Koppen (communicatiemedewerker).

 

Vivian: “Onderwijs is de laatste jaren aan het veranderen, diverse technologische toepassingen vinden hun weg in het onderwijs en docenten zoeken hun weg om het toepasbaar te maken in hun lessen. Ik geloof in het delen van (praktische) kennis en het ondersteunen van elkaar in het vernieuwen van het onderwijs.”

 

Tenslotte zegt Jan-Thijs hierover: "Er zijn veel waardevolle initiatieven en ideeën in Limburg, je hoeft niet ver te gaan om geïnspireerd te raken. De OnderwijsWerkplaats zorgt voor het zichtbaar maken hiervan. Deze verbinding dichtbij huis is belangrijk voor onze leerlingen".

Paul Veelen

Vivian van der Wal

Jan-Thijs Koppen