Home / Privacyverklaring

Privacyverklaring

2022-08-24

Privacyverklaring

De OnderwijsWerkplaats Limburg is een samenwerking tussen Limburgse besturen PO en VO en opleidingsinstituten, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De OnderwijsWerkplaats Limburg organiseert samen met Limburgse initiatieven als STEAM Limburg, Educatieve Agenda Limburg, IMC Weekendschool, AOSL Samen Opleiden, Fontys Lerarenopleiding Sittard en De Nieuwste Pabo kennisdelingsbijeenkomst door heel Limburg. De OnderwijsWerkplaats Limburg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://www.onderwijswerkplaatslimburg.nl 

Paul Veelen is de Functionaris Gegevensbescherming van De OnderwijsWerkplaats. Hij is te bereiken via paulveelen@owpl.nl 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
De OnderwijsWerkplaats Limburg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Werkgever
 • Functie

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De OnderwijsWerkplaats verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief (je kunt je altijd weer afmelden hiervoor middels een opt-out)
 • Verzenden van onze uitnodigingen voor de bijeenkomsten
 • Je te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • De OnderwijsWerkplaats analyseert jouw gedrag op de website, onze socials en onze verstuurde e-mails om daarmee het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

Geautomatiseerde besluitvorming
De OnderwijsWerkplaats neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De OnderwijsWerkplaats) tussen zit. De OnderwijsWerkplaats gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Google G-Suite voor natuurlijke personen. Google G-Suite wordt gebruikt voor het verzamelen van data (via Google Forms en Google Spreadsheets) en het bewerken van data (via Google Documenten en Google Mail, Gmail). MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven en/of uitnodigingen. Let’s Get Digital als platform voor onze online en/of hybride bijeenkomsten.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De OnderwijsWerkplaats bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: vier kalenderjaren ten behoeve van het versturen van nieuwsbrieven en/of uitnodigingen. De benodigde gegevens voor het contactonderzoek uitgevoerd alleen de GGD bewaren we twee weken.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
De OnderwijsWerkplaats verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de organisatie en uitvoering van onze bijeenkomsten en/of nieuwsbrieven.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De OnderwijsWerkplaats gebruikt uitsluitend noodzakelijke cookies, geen tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De OnderwijsWerkplaats gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: 

 • Googly Analytics 
  • _utma (Analytische cookie die websitebezoek meet met een bewaartermijn van 2 jaar 
 • Facebook cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De OnderwijsWerkplaats en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jan-thijskoppen@owpl.nl .Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De OnderwijsWerkplaats wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De OnderwijsWerkplaats neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met jan-thijskoppen@owpl.nl

 

Hoe wij gegevens opslaan

Wij slaat de gegevens op in de Google/G-Suite omgeving van De OnderwijsWerkplaats. 

 

Welke subverwerkers hebben wij

Naast Google gebruiken wij ook MailChimp. Onze subverwerkers voldoen aan alle eisen vanuit de AVG en wij hebben daar een verwerkersovereenkomst mee afgesloten.