Home / Marktplaats / Van dagmenu naar lopend buffet

Van dagmenu naar lopend buffet

08-07-19 * Parkstad
OBS De Schatkist, Basisschool Bleijerheide en Beroepscollege Parkstad Limburg

Projectomschrijving

schatkist
bleijerheijde
Beroepscollege-Logo-B1-jpeg-300x212

De locatie Holz van Beroepscollege Parkstad Limburg ligt in de gemeente Kerkrade pal tegen de Duits-Nederlandse grens, en biedt breed VMBO-onderwijs aan 300 leerlingen. De bovenbouw kent de uitstroomprofielen Dienstverlening & Producten en Zorg & Welzijn. In de onderbouw wordt LOB georganiseerd in deze profielen plus in het profiel Techniek. Leerlingen die het profiel Techniek kiezen gaan hiervoor vanaf leerjaar 3 naar Techniekcollege Parkstad in de gemeente Heerlen. Ook zijn er diverse mogelijkheden voor vervolgonderwijs en/of werk in Duitsland.

 

De ontwikkeling van het onderwijs op de locatie Holz staat op een belangrijk kantelpunt. De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in een gefundeerde breed gedragen onderwijsvisie. Het onderwijs is op drie zuilen gericht en georganiseerd: ”Maatwerk", "Persoonlijke kwaliteiten” en "Loopbaanoriëntatie/begeleiding”.

 

De huidige voorgeprogrammeerde uniforme dagelijkse afloop, waarbij de organisatie voor het overgrote deel het wanneer, het wat en het hoe voor leerlingen bepaalt, is de grootste belemmering voor de gewenste doorontwikkeling. Per 1 augustus 2019 nemen wij daarom in de onderbouw (leerjaar 1 en 2) definitief afscheid van het traditionele lesrooster, laten de oude klassenstructuur los en zetten in op maatwerk, betrokkenheid en eigenaarschap door het breed organiseren van flexibiliteit in ons onderwijs.

 

Wij vinden het zeer belangrijk om in deze ontwikkeling samen met onze collega's uit het PO op te trekken. Wij kunnen in het voordeel van onze leerlingen veel van ‘elkaar Ieren door met elkaar verschillende aspecten van onze werelden af te stemmen. De collega's in het PO zijn gewend aan het werken zeer heterogene groepen en hebben als geen ander de kneepjes van differentiëren in de vingers. Afstemmen van pedagogisch klimaat, didactiek en klassenmanagement is fundamenteel voor een zachte landing in het VO

Doel van het project

Het doel van het project is om ons onderwijs dusdanig vorm te geven en te organiseren, dat wij recht kunnen doen aan de leer- en ontwikkelingsvragen van alle leerlingen van onze school. In overleg met het PO onderzoeken en initiëren wij mogelijkheden om de organisatie van klassenmanagement en differentiëren op elkaar af te stemmen. We starten met de onderbouw. Wij kunnen in het kader van de zone van naaste ontwikkeling samen met de leerlingen antwoord geven op de vraag : "Wat heb jij nou echt nodig?" en dit vertalen naar een passend Ieerstofaanbod. Er is een doorlopende lijn in de pedagogische en didactische aanpak van het PO tot en met de bovenbouw van onze locatie.