Home / Marktplaats / Digitaal vaardighedenvolgsysteem in het bètaonderwijs

Digitaal vaardighedenvolgsysteem in het bètaonderwijs

08-07-19 * Venray
Raayland College

Projectomschrijving

In de syllabi van de betavakken worden in het A-domein van deze vakken veel overeenkomende vaardigheden beschreven waar de leerlingen op getoetst moeten worden, met name op gebied van wetenschappelijke vaardigheden, ICT- en practicumvaardigheden. Op dit moment probeert elk vak voor zich aan dit domein te voldoen, maar dit is ten eerste in omvang moeilijk te doen en ten tweede weten de docenten van de verschillende vakken niet goed welke onderdelen van het domein op welk moment wordt behandeld en hoe ver de leerling is in de beheersing.

 

De bedoeling van dit project is om een ELO-omgeving te maken waarin:

0 De leraar kan volgen hoever een leerling is met welke competentie uit het A-domein, kan zien welk vak in welke periode welke vaardigheid behandelt en toetsten hij kan feedback geven aan leerlingen op de opdrachten die erbij horen en op de vordering van de
vaardigheden. Hij kan bovendien de feedback zien die andere leraren op al die vaardigheden gegeven hebben.

 

0 De leerling kan volgen hoe goed hij de vaardigheden beheerst, levert er bijbehorende opdrachten in, ziet de feedback bij de opdrachten, kan via instructies en eventueel videomateriaal altijd uitleg over de vaardigheid terugvinden.

 

Deze ontwikkeling begint vanaf de onderbouw waar de basis wordt gelegd, en de leerling neemt zijn dossier mee naar de bovenbouw, waar de beheersing van al die vaardigheden steeds verder wordt opgebouwd.

 

Uiteindelijk zullen de verschillende betavakken enkele vaardigheden op verschillende niveau's ”adopteren", zodat niet elk vak alle vaardigheden helemaal hoeft te behandelen: dat gebeurt gezamenlijk met alle betavakken. Bijkomend voordeel is een beter begrip van de samenhang tussen
de betavakken bij de leerlingen.

Doel van het project

Op leerlingniveau: verkrijgen en bijhouden van de competenties voor wetenschappelijke vaardigheden, practica, en ICT-vaardigheden. Dit gebeurt zodanig dat leerlingen ten allen tijde kunnen opzoeken hoever ze met die competenties zijn, eventueel snel digitale instructie hiervoor
kunnen terugvinden en ook eventuele feedback op opdrachten waar deze competenties in voorkomen kunnen terugvinden.

 

Op docent niveau: Borgen van bovengenoemde competenties. Hiervoor moet een BINAS-brede leerlijn samengesteld worden en moet een systeem in de ELO opgezet worden, inclusief content en database al dan niet gekoppeld aan cijferadministratie. Uiteindelijk kan het , na een testperiode, uitgerold worden binnen LVO Noord, indien gewenst.