Home / Marktplaats / DigitalLab: Coding

DigitalLab: Coding

24-11-17 * Horn
SG Sint Ursula, locatie Horn

Projectomschrijving

Afgelopen jaar hebben de media meerdere keren aandacht besteed aan het belang van programmeren en coderen in de curricula van zowel primair als voortgezet onderwijs. Verscheidene politici wijzen er met klem op dat onderwijs in coderingsvaardigheden een onmisbare investering is in onze kenniseconomie.

 

Als men het heeft over coding en programmeren is de eerste gedachte die bij veel mensen opkomt dat dit alleen leuk is voor hooggeleerde mensen en nerds. En dat terwijl iedereen iedere dag, ieder moment van zijn leven aan het coderen is. Immers iedereen trekt eerst zijn sokken aan voordat hij zijn schoenen aantrekt of voor dat je de deur open doet, druk je eerst de klink naar beneden of draai de je sleutel om. Coderen is meer dan het leren van een extra taal. Coderen is het aanleren van denken in structuren en in stappen. Coderen helpt ook met onderscheiden van bijzaken en hoofdzaken. Allemaal zaken die belangrijk zijn voor het oplossen van problemen die we in ons (werkend) leven tegen kunnen komen.

 

Door met interactieve opdrachten en hands-on zoektochten aan de slag te gaan met coderingsconcepten uit de dagelijkse praktijk beginnen de leerlingen als coders te denken. Ze leren over commando's, logische volgordes, loops, evenementen en algoritmes. De leerlingen werken samen door de output van hun code te voorspellen, maar ook door het debuggen van hun eigen code en de codes van anderen. Ze oefenen met vaardigheden in apps, waarbij ze meteen zien wat het effect van hun code is.

 

In de verdiepingsfase zullen de leerlingen fundamentele coderingsconcepten en praktijkdenken verkennen. Samen met het leren over algoritmen, functies, loops, conditional statements en variabelen ontdekken ze de basis van het ontwerp. De leerlingen werken samen in groepen maar ook individueel. Ze leren zo hun coderingsvaardigheden te versterken door echte coderingsproblemen op te lossen, elkaar te toetsen en programma's voor een reeks bots te ontwerpen. Ze oefenen met deze vaardigheden in de apps Tynker en codeSpark Academy door het oplossen van een reeks problemen en het toepassen van de concepten die ze leren tijdens de les.

Doel van het project

Het leren denken in logische stappen is een universele vaardigheid die leerlingen in allerlei situaties ten goede komt. Met dit DigitalLab komen we tegemoet aan leerlingen die hun talenten op het gebied van de digitale economie willen ontwikkelen. Steeds meer PO-scholen kiezen ervoor om programmeren onderdeel van hun curriculum te laten zijn. Deze ontwikkeling sluit ook daar naadloos op aan. De opgedane kennis kan in dit DigitalLab uitgebouwd worden. Voor leerlingen die nog geen ervaring hebben is het mogelijk om vanaf niveau 0 te starten onder begeleiding van de docenten.

 

Dit DigitalLab is (zoals de naam al zegt) op het gebied van leermiddelen volledig digitaal. We gebruiken de programmeertaal Swift. Al het materiaal is gratis ter beschikking. Om de verbinding naar de praktische vaardigheden te leggen worden robots zoals Sphero’s en drones ingezet om de geschreven coderegels om te zetten in acties van het apparaat.  De leerlingen gaan onder begeleiding van de docenten samen het veelal Engelse leermateriaal doorwerken m.b.v. praktische opdrachten. Ze leren samen te werken, hun resultaat te presenteren en de tekst goed te ontleden in logische stappen. 

 

Als afsluiting van een module DigitalLab kunnen leerlingen de geïnteresseerde ouders/verzorgers een demonstratie geven van hun opgedane vaardigheden. Demo's met de robots en de drones geven leerlingen de mogelijkheid zichtbaar te maken wat ze gedurende het verrijkingsuur hebben geleerd. De ervaringen met programmeren/coding kunnen op een laagdrempelige manier met andere teams / scholen gedeeld worden. We beschrijven wat we doen en evalueren de ervaringen van de docenten en leerlingen. Programmeren/coding staat tot op bepaalde hoogte los van niveau en is toepasbaar binnen alle schoolsoorten. Er kan overigens wel gedifferentieerd worden naar niveau indien noodzakelijk of wenselijk. De leerlingen die verder willen komen voor moeilijkere opdrachten te staan of gaan zelfs aan de slag met het bouwen van een app via het programma Xcode.

Updates (1)

20 - 09 - 19
Eindverslag Vrijplaatsproject DigitalLab: coding