Home / Marktplaats / Wijkontwikkelingsproject Donderberg

Wijkontwikkelingsproject Donderberg

04-03-19 * Roermond
Lyceum Schöndeln, Broekhin Roermond, Niekée, WOP Donderberg, Gemeente Roermond, Wonen Limburg, Wonen Zuid, Wel.kom

Projectomschrijving

LS
logo-bcbroekhin
niekee

In de Donderberg wordt door vier partners (gemeente Roermond, provincie Limburg, Wonen Zuid en Wonen Limburg) gewerkt aan de verbetering van de leefbaarheid van de wijk en de sociaal economische ontwikkeling van de inwoners.

 

De leerlingen van BC Broekhin Roermond, Lyceum Schöndeln en Niekée, zijn in 2018 gestart met nadenken over thema’s die zij belangrijk vinden voor de versterking van deze wijk.

 

De thema’s die leerlingen gekozen hebben zijn:
• gezonde voeding en bewegen
• voorkomen van voortijdig schoolverlaten
• wijkbewoners mogen trots zijn op hun wijk
• wat moet er gebeuren om fijn te kunnen wonen in de hoogbouwflat De Viever
• hoe zorg je ervoor dat we de mening horen van alle mensen in de wijk

 

Een deel van de leerlingen woont zelf in de Donderberg. De rest van de leerlingen fietst er dagelijks doorheen, vanwege de ligging van de drie scholen. Het idee is dat leerlingen zelf met innovatieve ideeën komen, die ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Ze werken daarvoor samen met professionals die in hun dagelijks leven aan deze thema’s werken, experts en inwoners uit de buurt.

Doel van het project

Extern:
1. Het samenwerken met professionele organisaties en met inwoners uit de buurt.

2. Het bijdragen aan de daadwerkelijke verbetering van de wijk.

3. Maatschappelijke vraagstukken in het leerproces opnemen (omgevingsleren / goed burgerschap).

 

Intern:
1. Versterken van onderwijs buiten de klas, in contact met de samenleving. We willen bereiken dat docenten zelf een lokaal netwerk opbouwen voor deze activiteiten. Hierin schuilt de continuïteit van dit project.

2. Het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen.

3. Het leren denken over maatschappelijke vraagstukken en daar daadwerkelijk oplossingen voor bedenken (omgevingsleren / goed burgerschap).

4. Projectmatig leren werken