Home / Marktplaats / Doorlopende leerlijn Onderzoek & Ontwerpen: Midden- en Zuid-Limburg

Doorlopende leerlijn Onderzoek & Ontwerpen: Midden- en Zuid-Limburg

02-03-2022
Stichting Technasium, ROER college Schondeln, Graaf Huyn College, Bernardinuscollege, Sophianum, MUMC+, Fieldlab Robotics

Projectomschrijving

1535356555672

Stichting Technasium, ROER college Schondeln, Graaf Huyn College, Bernardinuscollege, Sophianum, MUMC+, Fieldlab Robotics

Regio Roermond, Geleen, Heerlen, Gulpen en Maastricht

 

We zorgen dat leerlingen een betere overgang van de basisschool op het voortgezet onderwijs op gebied van Wetenschap & Technologie hebben. Doordat leerlingen al leren werken met onderzoekend en ontwerpend leren in projecten is de overgang van de basisschool naar ons onderwijs minder zwaar. Daarmee proberen we de brugklas op een hoger niveau in kennis, houding en (digitale) vaardigheden te brengen en er de doorlopende lijn onderzoekend en ontwerpend leren naar de vervolgjaren sterker tot recht te laten komen.

 

Het tweede doel is het zorgen voor een lerend netwerk van PO- en VO-scholen. Deze scholen werken samen en weten elkaar goed te vinden. Na twee jaar intensief samen te hebben gewerkt verwachten wij dat de scholen elkaar ook buiten geplande bijeenkomsten weten te vinden. Daarnaast willen wij hiermee laten zien dat samenwerken tussen PO en VO loont voor beide niveaus, met- én van elkaar.

 

De opbrengsten voor de docenten:
- De deelnemende docenten (PO en VO) hebben een (digitaal) leernetwerk met elkaar opgebouwd rondom het thema Wetenschap & Techniek (W&T) en Onderzoeken en ontwerpen (O&O).
- De deelnemende docenten (PO en VO) weten beter van elkaar welke programma’s op gebied van W&T en O&O zij draaien en hoe deze op elkaar aansluiten in de doorlopende leerlijn.

 

De opbrengsten voor de leerlingen:
- De onderzoekende houding van leerlingen vergroten
- De talenten van kinderen om te zetten in ontwerpvaardigheden (creatief denken, vormgeven, out-of-the-box oplossingen)
- Leren een opdracht te lezen en te begrijpen (taalvaardigheid)
- Leren om een (digitaal) verslag te schrijven en een (digitale) presentatie te geven aan een bedrijf (taalvaardigheid)
- Leren samenwerken aan een project met leerlingen en een opdrachtgever (dit is een 21st century skill, dat valt onder de generieke vaardigheden van W&T)
- Doordat de kinderen alle bovenstaande punten doen, maken zij direct kennis met het vak Onderzoeken en Ontwerpen op het voorgezet onderwijs. Hier kunnen zij in de brugklas direct verder met opdrachten van soortgelijke aard in een doorlopende leerlijn.

 

Inmiddels zijn er samenwerkingen tussen PO- en VO scholen in Midden- en Zuid-Limburg gestart. Er is veel projectmateriaal gemaakt om samen aan leerlingen aan te bieden. Hierbij wordt, met enige vertraging door corona, momenteel gebruik van gemaakt. De deelnemende scholen staan open voor nieuwe samenwerkingen met basisscholen in de regio. Ook buiten de projectperiode 2020-2022 kan worden samengewerkt om de doorlopende leerlijn onderzoekend- en ontwerpend leren op basis van Wetenschap en Technologie te verbeteren.

 

Geïnteresseerd naar het ontworpen materiaal? Delen hiervan zijn terug te vinden in bijgevoegde Powerpoint (onderdeel Marktplaatsbijeenkomst 22-9-2021). of neem contact op met de projectleider.