Home / Marktplaats / Doorlopende leerlijn Talentontwikkeling

Doorlopende leerlijn Talentontwikkeling

april 2021 * Bernard Lievegoed College

Projectomschrijving

Leerroute VWO in de heterogene klassen van het Bernard Lievegoed College.
Waar leerlingen met uiteenlopende niveaus in een klas zitten, zie je doorgaans dat de leerling met het hogere niveau niet zonder meer op het bij hem passende niveau kan worden bediend.

Op het BLC zijn we behulp met een subsidie van het LerarenOntwikkelFonds hiermee aan de slag gegaan.

 

Doelen:
- docenten scholen in hogere denken (Bloom), compacten, differentiatie 'omhoog',
- peer group creëren voor de VWO-er
- leerlingen met het potentieel om een VWO-diploma te behalen, wetenschappelijk, kritisch en divergent denken laten ontwikkelen. Dit alles binnen de jaarthema's en principes van de Vrijeschool.

 

Hoe bereiken we dit?
- Leerroute VWO is een DOORLOPENDE LEERLIJN van jaar 1-3 in de heterogene klassen (VMBO-T/HAVO/VWO), waarbij VWO-leerlingen zowel binnen als buiten de reguliere les op een bij hun passende manier worden aangesproken.
- Eens per 3 weken ruilen de leerlingen een blokuur van een reguliere les in voor het door school ontwikkelde vak Wetenschap & Onderzoek
- 60 collega’s scholen in 2x45min. Kaders schetsen, theorie en essentie benoemen en ontwikkeltijd bieden. Zo leren zij 'omhoog' te differentiëren én te werken aan 'VWO-opdrachten'. Minimale tijds-investering voor de leraar (noodzakelijk in deze roerige tijd) met maximale opbrengst voor zowel docenten als leerlingen.

 

Een omslag maken in het beeld dat docenten hebben, namelijk dat de VWO-leerling alles meedoet met de rest van de klas en vervolgens 'een extra opdracht' krijgt, is de grootste uitdaging. In plaats van, vooruit wijzen, keuzes bieden en leerlingen laten analyseren, evalueren en creëren zijn kernen van Leerroute VWO.