Home / Marktplaats / Een eigen leerproces voor íedere (nieuwe) leerling

Een eigen leerproces voor iedere (nieuwe) leerling

05-02-’18 * Heerlen
Grotius College

Sleutelwoorden bij deze op Zweedse leest gestoelde omwenteling zijn: persoonlijk leren, talentontwikkeling en coaching.  

Het team werkt in hoog tempo bij Grotius aan de vernieuwing van het onderwijs. De maatschappij verandert drastisch, banen veranderen, de manier van leren verandert, dus het onderwijs moet volgens ons mee veranderen. 

 

De succesvolle Kunskapsskolan in Zweden zijn de inspiratiebron voor het nieuwe onderwijssysteem van Grotius. Eerder noemden we dit gepersonaliseerd leren, maar bij Grotius gebruiken we liever de term persoonlijk leren, omdat die beter aangeeft waar het om gaat. De precieze naam voor het nieuwe onderwijssysteem volgt nog op een later moment. Op de Zweedse scholen bevinden de docenten zich áltijd tussen de leerlingen. Die leerlingen zijn vaak al eerder op school om met hun werk te beginnen. Dat komt omdat ze simpelweg gemotiveerder zijn dat in een traditioneel onderwijssysteem. Allereerst kunnen ze op elk moment hun vorderingen zien op hun persoonlijk device.

 

Je ziet door je eigen inspanningen je niveau stijgen en dat is prettig. Tevens beseffen de leerlingen dat elk uurtje dat ze werken, uiteindelijk weer vrije tijd oplevert. Andersom kunnen ze er ook voor kiezen om een stukje schoolwerk te laten liggen en later thuis in de avonduren of in het weekend nog een paar uurtjes te werken. Huiswerkvrij is dus in deze opzet zeker een optie, maar dan moet je overdag wel harder doorwerken. Die zelfdiscipline, waar leerlingen uiteraard vanaf het eerste leerjaar in getraind worden, is zonder meer aan te leren. Uiteindelijk brengt het leerlingen vooral vrijheid en intrinsieke motivatie. Dat is belangrijk, want onze maatschappij vraagt om vaardigheden als pro-activiteit en verantwoordelijkheid durven nemen.

 

Onze school werkt dus aan het onderwijs van de toekomst, maar dat is geen doel op zichzelf. “We willen leerlingen vooral optimale kansen bieden. Persoonlijk leren is daarvoor een geschikte methode. Kern van de vernieuwingen zijn onderwijs op maat, het ontwikkelen van vaardigheden voor de 21e eeuw en gerichte coaching van leerlingen. Een manier van leren, die beter aansluit bij de toekomstige werknemer of ondernemer. Er is meer keuzevrijheid in het systeem om dingen zelf te doen, op een andere manier of op een ander niveau. Leerlingen die in het ene vak sterker zijn dan het andere, kunnen daar handig op inspelen. Je kunt bijvoorbeeld als je op de havo zit en goed bent in Engels en Wiskunde die twee vakken alvast op vwo-niveau doen. Voor die twee vakken krijg je dan vwo-certificaten, waarmee je later op verschillende manieren je voordeel kunt doen.”

Dagindeling

De dagindeling van de nieuwe brugklassers wordt door vernieuwing anders dan op andere scholen, anders dan de oude, bekende situatie. Leerlingen beginnen één keer per week met een persoonlijk coaching-gesprek van een kwartier. De rest start de dag rustig met plannen, reflecteren en actualiteit. Vanaf tien uur is er een workshop of zijn er verplichte lessen. Inhoudelijk sluit alles keurig aan op de curricula van de eindexamens, want een diploma blijft ook in de nieuwe opzet het einddoel. Leerlingen kunnen op eigen initiatief een achterstand wegwerken met extra lessen of trainingen of juist werken aan een plusniveau of talentontwikkeling. Leerlingen ervaren dat als prettig, want ze zijn zo zelf regisseur over hun eigen leerproces. Uiteraard krijgen ze daarbij wel goede begeleiding en worden ze gestimuleerd als het goed gaat, maar zijn er ook consequenties als afspraken niet worden nagekomen. Voor de docent is deze nieuwe aanpak ook een uitdaging, want die heeft in de nieuwe opzet vier rollen en is coach, vakdocent, algemeen docent en teamlid.” 

 

Persoonlijk leren bij Grotius start vanaf schooljaar 2018-2019 en groeit de komende jaren door in de hele school.