kdis food
Home / Marktplaats / GrowWizzKid

GrowWizzKid

9-1-2023
Basisschool Reuzepas

Projectomschrijving

Basisschool Reuzepas heeft gekozen voor het onderwijsprogramma GrowWizzKid (GWK) waarin gezondheid, voeding, duurzaamheid, voedselkennis en innovatie in de wereldoriëntatie kerndoelen op structurele wijze zijn verwerven.

 

GWK biedt een duurzaam curriculair onderwijsprogramma aan als kapstok lesmethode Natuur & Techniek / Wereldoriëntatie. GWK hanteert de herkomst/productie van (gezonde) voeding als basis voor voedselvaardigheden en is gericht op gedragsverandering omtrent gezonde voeding en leefstijl. Een combinatie van voeding, natuur, techniek, duurzaamheid en innovatie leert kinderen op een onderzoekende en ervarende manier wat gezonde voeding is, waar dit vandaan komt en hoe gezonde voeding is toe te passen.

 

Centraal in het lesprogramma staat het innovatieve binnenteeltsysteem waarin leerlingen zelf jaarrond gewassen telen. Dit systeem op zich prikkelt de nieuwsgierigheid en stimuleert een onderzoekende houding. De bijbehorende doorlopende leerlijn behandeld op prikkelende wijze vraagstukken binnen thema’s als gezondheid en leefstijl, voeding, duurzaamheid, wetenschap & technologie.  Leerlingen hebben met eigen voedselproductie in de school, continue in zicht dat voedsel geproduceerd wordt, dit op verschillende manieren mogelijk is met keuzes die meer of minder duurzaam zijn.

 

Bs Reuzepas heeft gekozen om in het startjaar het GWK programma volledig uit te laten voeren door een externe begeleider/co-trainer. Het team van leerkrachten op bs Reuzepas keek ‘over de schouder’ mee. In het tweede jaar is gekozen om dezelfde extern begeleider in te zetten als begeleider/co-trainer bij praktijk activiteiten. De leerkracht behandelt het theoretische deel van de les en bij de praktijk uitwerking weet de extern begeleider op inspirerende wijze de praktijk te koppelen aan de theorie.

 

Met de externe begeleider als co-trainer en ook verbinder van lokale duurzame initiatieven die versterkend en verrijkend passen bij de curriculaire kapstok leerlijn, is een initiatief ontstaan dat ook door basisscholen uit de directe omgeving meerwaarde biedt.

 

Er zijn lessen beschikbaar voor scholen in PO, VO, (V)SO en praktijkonderwijs.

 

In de bijlage vind je een uitgebreidere omschrijving met opschalingsdoelstelling in Limburg.