Home / Buitenplaats / IMC Basis

IMC Basis

16-12-18 * Roermond
De Kasteeltuin en de Vincent van Goghschool

Projectomschrijving

VVG
Kasteeltuin

IMC Basis brengt gedurende twee schooljaren een programma van aanvullend onderwijs voor alle leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. Onder reguliere lestijd, in nauwe samenwerking met de school en de betrokken leerkrachten en met gastdocenten uit de directe omgeving van de school.

IMC Basis lessen bereiden de leerlingen erop voor dat ze later zelfstandige, gemotiveerde en verantwoorde keuzes kunnen maken voor hun opleiding en beroep.

 

Dit bereikt IMC Basis door het versterken van:

• Toekomstperspectieven: de leerlingen krijgen een breed beeld van de maatschappij en van hun mogelijkheden. Door IMC Basis staan jongeren goed geïnformeerd in het leven.

 

• Zelfvertrouwen: de leerlingen ontdekken hun talenten en voorkeuren in de samenwerking met bevlogen vakexperts. Bekrachtiging, aanmoediging en vaardigheidstrainingen dragen bij aan sterker zelfvertrouwen.

 

• Verbondenheid: de leerlingen volgen levensecht onderwijs, vol actuele casussen en vraagstukken. Zo worden ze zich ervan bewust dat ze deel uitmaken van, invloed kunnen uitoefenen op, en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Doel van het project

Er is een duurzaam netwerk van gastdocenten die de 8 vakgebieden in twee schooljaren verzorgen. Het betreft vaste partners uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk domein. Door de lessen van IMC leren de kinderen hun eigen mogelijkheden richting toekomst te ontdekken. Vakgebieden omvatten veel kerndoelen van ons ons PO.

 

Talentontwikkeling is 1 van de 4 pijlers van het koersplan van onze onderwijsstichting. IMC basis sluit hier prachtig bij aan omdat kinderen twee jaar lang de tijd krijgen om hun eigen talenten te ontdekken en of door ontwikkelen d.m.v. 21 ste eeuws vaardigheden die bij IMC toegepast worden en de verschillende vakgebieden/beroepen waarmee de kinderen kennis maken en zo een verbinding maken met de maatschappij. Zonder IMC zou het toekomstperspectief van deze kinderen mogelijk heel anders zijn.