Home / Marktplaats / De impulsklas

De impulsklas

04-03-19 * Heel
SBO Op de Tump, De Leerlingst

Projectomschrijving

Tump
Leerlingst

Vanuit het oplossingsgericht denken werken kinderen aan concrete, smart omschreven persoonlijke doelen om bijvoorbeeld beter te leren stilzitten, vrienden te maken, niet bang te zijn bij‘ een toets, om te gaan met frustratie of te leren samenspelen met anderen.

 

De impulsgroep is een groep van ongeveer 7 kinderen (9 t/m 12 jaar). De kinderen komen 12 keer een ochtend samen met hun moeder of vader naar school om aan hun eigen doelen (en aan het reguliere schoolwerk) te werken. Tijdens deze ochtenden is er een leerkracht en een medewerker CJG aanwezig die opgeleid zijn om op deze wijze met ouders en kinderen te werken. Daarnaast is de intern begeleider van de school betrokken om de doorgaande lijn te borgen tussen het werken in de impulsklas en het realiseren van de doe/en in de verschillende groepen van de leerlingen. Er wordt gewerkt vanuit verbinding tussen impulsklas, de eigen klas van het kind en de thuissituatie. Na afloop van het werken in de impulsklas biedt het CJG nazorg in de thuissituatie en is er na een aantal weken een terugkommoment waardoor de opgebouwde vaardigheden geborgd blijven. Uit ervaringen en onderzoek blijkt dat kinderen veel /eren in de samenwerking met thuis en school.

Doel van het project

Het hoofddoel van deze klas is om kinderen een extra impuls geven op het gebied van werkhouding en gedrag waarvan het resultaat duurzaam is. Daarnaast is het versterken van de samenwerking tussen ouders en school met betrekking tot het bekrachtigen van positief gedrag een belangrijk doel, hiermee wordt gedeelde verantwoordelijkheid van school en ouders op dit gebied gerealiseerd. Leerkrachten, intern begeleiders, ouders en natuurlijk kinderen zullen in verbinding met elkaar profijt hebben en leren van dit project.