Home / Marktplaats / iSelf Zelfsturend leren

iSelf Zelfsturend leren

14-11-18 * Roermond
De Synergieschool

Projectomschrijving

Doel van het project

De Synergieschool vond het belangrijk om het zelfsturend leren bij leerlingen te bevorderen. Uit onze dagelijkse praktijk bleek echter dat leerkrachten hiervoor nieuwe kennis en vaardigheden nodig hadden. Het team van de Synergieschool had hier externe ondersteuning bij nodig aangezien het niet voldoende lukte om, zonder externe expertise, de juiste kennis en vaardigheden aan te leren. Doordat de nieuwe vaardigheden en kennis nog ontbraken dreigden leerkrachten in oudere patronen te vervallen. Ze hadden de neiging om de methode en de lesstof als enige leidraad te nemen en hiermee te weinig oog voor de leerlingen. Leerkrachten hadden nood aan ondersteuning bij het stellen van de goede (onderzoeks)vragen aan leerlingen. Leerkrachten gingen beheersmatiger bepalender, aanbodgerichter aan het werk zonder de leerling daarin actief te blijven betrekken. Het onderwijsconcept, meer eigenaarschap voor de leerlingen, dreigde daardoor te mislukken doordat er te weinig ondersteuningsmogelijkheden/professionaliseringskansen voor onze leerkrachten waren. Door de subsidie werd het mogelijk om het Synergieteam een training aan te bieden die het eigenaarschap en de zelfsturing van leerlingen zou bevorderen. De iSelf training speelde in op de vraag van de leerkrachten naar meer handvatten om het zelfsturend leren te stimuleren en te ontwikkelen. Er is gekozen voor een intensieve aanpak, een degelijke implementatie met een duurzaam effect aangezien zelfsturend leren een belangrijk onderdeel is van de visie van de Synergieschool

 

Op de Synergieschool is er veel aandacht voor het stimuleren van zelfsturend leren van hun leerlingen. Vooral bij deze unieke combinatie van leerlingen is een goede begeleiding en borging van het traject van belang. Daarom is naast de training en coaching een intensievere begeleiding opgezet. Deze intensievere aanpak (genaamd Synergieschool+) bestond uit: 

- tussentijdse feedback van de trainer; 

- toevoeging van de methodiek 'videoclub'; 

- begeleiding bij het ontwikkelen van materialen en 'good practices'.

 

De concrete opbrengsten van het team zijn vooral te vatten in opgedane kennis die zich vervolgens uit in de gegeven instructies van leerkrachten. In de loop van de weken is in de observaties een groei van bewust zijn te zien door hoe de leerkrachten hun instructies inrichten. Waar zij eerst moeite hadden met het integreren van een instructie van een strategie aan de leerdoelen, gaat hen deze integratie steeds gemakkelijker af. Leerkrachten koppelen strategieën bewuster aan de leerdoelen en leerinhouden. De grootste groei is waar te nemen in het tempo, de helderheid en compleetheid van de instructies van strategieën. 

(update maart 2021)