Home / Marktplaats / Krachtig Onderwijs in Horst aan de Maas

Tienercollege SOOOOL10-14

05-02-’18 * Horst aan de Maas
Scholengroep Dynamiek, CITAVERDE College en Dendron College

Projectomschrijving

De scholen van Dynamiek Scholengroep, CITAVERDE College en het Dendron College actief binnen Gemeente Horst  hebben de handen ineen geslagen en gaan samen op weg naar een nieuwe vorm van onderwijs. Een vorm die recht doet aan het leren van jonge mensen in een snel veranderende samenleving.

Samen op weg om ervoor te zorgen dat elk kind in de regio kan leren op een manier die past bij het kind en de regio. Een vorm van onderwijs waarin de krachten worden gebundeld om een nieuw en vooral ook toekomstbestendig onderwijs te maken voor de leerlingen.

 

Het project “Krachtig onderwijs Horst aan de Maas” begint met onderwijs voor 10-14 jarigen.

 

Concrete opbrengsten zijn:
- een onderwijsconcept voor 10-14 jarigen;
- een beschrijving van de benodigde leeromgeving/organisatie ter ondersteuning van de dit onderwijsconcept.
- een pilot om de beschreven opbrengsten in praktijk te toetsen. De pilot start vanaf augustus 2018 start met minimaal 1 groep van 24 leerlingen en maximaal 2 groepen van 48 leerlingen.  

Doel van het project

Krachtig onderwijs Horst aan de Maas biedt:

 

* Toekomstbestendig onderwijs: anders dan nu geboden wordt op de locaties , verschuiving van kennis naar vaardigheden (van cognitief naar vaardigheden).

* Gelijke kansen voor alle leerlingen, talentontwikkeling en het leveren van maatwerk als uitgangspunt

* Uitgestelde keuze voor vervolgonderwijs (kiezen wanneer je er klaar voor bent): onderwijs voor 10-14 jarigen.

* Onderwijs waarbij stakeholders binnen de regio (o.a. leerlingen, ouders, instellingen, organisaties, gemeente) intensief betrokken zijn.

* Een duurzaam partnerschap tussen de drie onderwijsorganisaties.

* Samen ontwikkelen.

Verantwoording

Krachtig onderwijs Horst wordt Tienercollege SOOOOL10-14

 

Soms wordt de werkelijkheid nog mooier dan de dromen of de plannen die je had. Dat is zeker het geval bij het project “Krachtig onderwijs Horst aan de Maas”.

Nieuw onderwijs voor 10-14 jarigen dat recht doet aan het leren van jonge mensen in een snel veranderende samenleving, dat was het doel voor de scholen van Dynamiek Scholengroep, CITAVERDE College en het Dendron College uit Hort aan de Maas. En dat was ook de opdracht voor de projectgroep en de ontwikkelgroep. Nu is er SOOOOL10-14, een tienercollege voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Hier  leren 30 vmbo-leerlingen samen met hun leerkrachten door te doen.

 

We zijn voortvarend van start gegaan en hebben keihard gewerkt. In januari 2018 startte de ontwikkelgroep met onderwijs te maken dat paste in de visie en de kaders van het nieuwe concept van Krachtig Onderwijs Horst aan de Maas. In augustus 2018 zijn we al gestart met 20 leerlingen in ons tienercollege SOOOOL10-14. In zo’n korte tijd van droom naar daad. Wat is ons geheim? Waarom lukt het?

 

Learning by doing.

 

Het eerste geheim is dat we in de projectgroep dezelfde beelden hadden bij toekomstgericht onderwijs. We werden het snel eens over heel veel zaken. Taal en rekenen zijn de basis waarop je bouwen moet. En leerlingen eigenaarschap geven, dat was ook een belangrijk punt. Verder moeten leerlingen veel kunnen doen en ervaren. Toen de kaders eenmaal stonden, konden we met de ontwikkelgroep aan de slag.

De ontwikkelgroep werkte wekelijks op dinsdag bij Dynamiek Scholengroep aan de inhoud van de nieuwe tienerschool. We stelden thema’s vast, gingen aan de slag met de SLO en bekeken allerlei programma’s voor leren, coachen en portfolio’s. De communicatieafdelingen van de drie organisaties  werkten inmiddels aan onze huisstijl en ons eigen gezicht.

 

Een basisprincipe heeft ons misschien nog wel het meest geholpen: voor leerlingen en voor projectgroep en ontwikkelteam hebben we als uitgangspunt Learning by doing genomen. Dat kom je in het reguliere onderwijs nog niet zo heel vaak tegen. Daar wordt veel gewerkt met uitgestippelde leerpaden en bakken vol antwoorden die al klaar liggen, voordat de vraag is gesteld. Het geeft heel veel lucht en energie om daar vanaf te stappen. Dat betekent niet dat we lichtvaardig met zaken omgingen. Integendeel. In al die jaren dat we onderwijs geven, is er nog nooit zoveel gedacht en gepraat over het waarom van wat we willen en doen.  Samen hebben we ook een bulk aan onderwijservaring en idealen waar je kathedralen op kunt bouwen. Dát en het feit dat alle mensen het goed met elkaar konden vinden, zorgde voor heel veel energie. En voor de juridische en formele zaken hadden we een externe procesbegeleider. Ook dat is een aanrader.

 

Concrete opbrengsten

Dit alles heeft er in ieder geval toe geleid dat er in Horst aan de Maas nu een tienercollege is met de naam SOOOOL10-14. SOOOOL met de 4 O’s staat voor: Samenwerkend, Ontdekkend, Onderzoekend, ontwerpend en Ondernemend Leren. Dit tienercollege geeft meer kansengelijkheid en leerlingen kunnen er een langere groeilijn hebben.  Ze kunnen kiezen om na groep 8 of na klas 1 of 2 uit te stromen naar het reguliere onderwijs.

 

Onze leeromgeving

Leerlingen van 10 tot 14 vormen een groep waarin ze met digitale programma’s aan de basis werken, aan taal, rekenen/wikskunde en Engels. Daarnaast werken we thematisch aan 5 onderwerpen:

·    Ik en mijn omgeving

·    Voeding

·    Op reis

·    Ontdekken

·    Leven en groei

 

Al onze leerlingen volgen beroepsgerichte modules bij CITAVERDE College en het Dendron College voor techniek, Zorg en welzijn en Groen. Ook al in groep 7 en 8.

We bieden hen altijd eerst kennismakingssessies aan en daarna kunnen leerlingen inschrijven op een vervolg. Zo ontdekken we talenten en passie.

Verder gaan we ook heel veel op pad voor onze thema-activiteiten en doen onze leerlingen in Quests  onderzoek of lossen zij hun leervragen op. Stages bij bedrijven en instellingen horen ook bij ons concept. En vaardigheden nemen een centrale plek in.

 

Keihard werken, maar dan heb je ook wat

We hebben keihard gewerkt en dat doen we nog steeds. Maar dat werken leidde wel tot resultaat. Mooi beleefonderwijs voor leerlingen die graag leren door te doen. Onze ouders kunnen misschien nog wel het beste uitleggen wat zij goed vinden aan SOOOOL. Uit een enquête in november 2019 kwamen de volgende opmerkingen

 

 

Dit zijn redenen waarom ouders voor ons gekozen hebben:

 

1.  Ik heb vertrouwen in het concept van SOOOOL

2.  Mijn kind is een doener en leert beter door ervaren. Daar zijn hier veel meer kansen voor

3.  Bij SOOOOL krijgt mijn kind veel meer kansen om van alles te leren

4.  Ik wil dat mijn kind langer de tijd krijgt om te kiezen welk vervolg bij hem/haar past.

5.  Mijn kind krijgt hier veel meer persoonlijke begeleiding.

6.  Mijn kind verveelde zich op de basisschool.

7.  SOOOOL-onderwijs is moderner en sluit beter aan bij deze tijd.

8.  Mijn kind heeft hier zelf voor gekozen

 

 

Dit vinden ouders goed aan SOOOOL10-14:

 

•     Het concept waar de O's voor staan. Wij hebben gemerkt dat onze dochter al heel veel heeft mogen ontdekken en leren wat veel verder gaat dan op een reguliere basisschool. Onze dochter heeft hierdoor veel zelfvertrouwen.

•     Ontdekken, onderzoekend en ondernemend leren.

•     Kleinere klas en dat je de lerares kunt appen als er problemen zouden zijn

•     Erg goed vind ik de korte lijnen, snelle terugkoppeling naar ouders, luisterend en overleg naar het kind en de wereld voor het kind wordt veel groter

•     Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, en veel uitdaging buiten de droge stof.

•     Dat ze veel excursies hebben en zelf doelen mogen stellen.

•     Het werken naar zelfstandigheid, afwisseling en veel praktijk

•     Zelf ontdekken, persoonlijke groei, uitgestelde keuze erg belangrijk, sommige kinderen hebben wat meer tijd nodig.

•     Dat er goed naar de ouders en kinderen wordt geluisterd. De lijnen zijn kort dat vinden wij erg prettig. Het ontdekkend en zelfstandig leren leren ervaren wij als zeer prettig.

•     Dat ieder kind op zijn eigen manier kan leren ontdekken en ondervinden wat bij hem past.

•     Het hele concept

•     Leren door te onderzoeken

•     Leren door te doen,

•     Dat ze allerlei kanten van maatschappij zien en veel dingen mogen doen.

•     Het contact tussen SOOOOL ouders en leerlingen

•     Dat kinderen mogen proeven voor dat ze keuzes maken

•     Eigenlijk het beste wat onze dochter is overkomen.

 

SOOOOL10-14 is opgenomen in de officiële landelijke pilot van het ministerie met betrekking tot tienerscholen. En in november 2019 kregen we in het kader van ons werk als ontwikkelschool voor het domein burgerschap van Curriculum.nu zelfs minister Slob en enkele medewerkers van het ministerie op bezoek.

 

 

Over SOOOOL10-14 zouden we hier pagina’s vol kunnen schrijven. Maar dat hebben we al gedaan. Op onze website staan BLOGS waarin je van maand tot maand kunt blijven volgen wat we doen.

Nieuwsgierig? Kijk op onze website!