Home / Marktplaats / Leer- luchthaven; leeromgeving voor 0-100-jarigen

Leer- luchthaven; leeromgeving voor 0-100-jarigen

17-03-21 * Blitterswijck
Scholengroep Dynamiek

Projectomschrijving

Tijdens het event High Impact Teaching, 30 november 2019, in Ede, reflecteren Paul Delnooz en Hay  Freriks over het eigentijdse onderwijs. Mede naar aanleiding van de interactieve sessie met als  thema CAM (creatieve actie methodologie), die Paul heeft verzorgd en de interactieve sessie, die  Hay heeft verzorgd, waarin hij inzoomt op het in positie brengen van de student, de student  expliciet podium geven. Zij delen onder andere dat de traditie van het huidige onderwijs vertrekt  vanuit het systeem en niet vanuit het kind, het unieke kind. Iedereen is afwijkend in zijn uniciteit.  Kinderen ongelijk behandelen is daardoor vanzelfsprekend.  

 

Er zijn te veel kinderen, die niet graag naar school gaan, die niet graag leren. Terwijl elk kind  intrinsiek gemotiveerd het levenslicht ziet. Tijdens deze reflectie ontstaat de ambitie ‘dit draaien we  om, we gaan voor een doorbraak, de kwantumsprong’. Met onder andere in het achterhoofd  onderstaande 5 onderwijsgeboden van Sjef Drummen: 

  • Nieuwsgierigheid is de motor van alle leren, verbeeldingskracht is de brandstof van die  motor 
  • Een leergemeenschap is gebaseerd op autonomie en ontdekkingskracht 
  • Leren is een autodidactische activiteit die in een sociale context plaats vindt • Autonoom leren is vrij, maar niet vrijblijvend 
  • De ideale leeromgeving is een mix tussen de Efteling, Harvard, een boeddhistisch klooster  en een kunstatelier 

Met inmiddels 12 gepassioneerde onderwijsmensen, in de bandbreedte van onderwijsassistent, 4de- jaar Pabo-student, leerkrachten, onderwijsadviseur(s) tot onderwijsonderzoeker en hoogleraar,  professor, opteren we voor een nieuwe leeromgeving.  

Onze eerste urgentie betreft alle thuiszitters; leerlingen, studenten, die in ons traditionele  onderwijssysteem gestagneerd zijn, niet adequaat opgevangen kunnen worden. Laat staan,  adequaat onderwijs aangeboden krijgen, kunnen genieten. Vervolgens opteren we een  leeromgeving waarbij geen enkel kind (lerende) meer thuis hoeft te zitten en/of komt te zitten. We  leggen de lat hoog.