Home / Marktplaats / Ondertussen
22-12-2021 * Limburg

Projectomschrijving

“It takes a village to raise a child (not just a school)”. 

Naar school ga je om samen te leren. Wij geloven dat je ondertussen ook veel kunt leren van en vooral met de wereld om je heen. Dit geldt niet alleen voor leerlingen, maar voor alle lerenden (ook voor onderwijzend personeel). Wij geloven dat je dat daar moet doen waar het echt gebeurt: in de keuken van een professionele kok, in de fabriekshal, of met de licht en geluidsman achter de schermen in het theater. Een samenwerking tussen school, leerlingen en de mensen die er vanuit hun expertise dagelijks mee aan de slag zijn. Hoe betekenisvoller de context hoe meer het beklijft, hoe meer talenten en vaardigheden aangesproken en ontdekt worden, wat uiteraard leidt tot meer motivatie en betrokkenheid! 


Wij geloven dat al veel van deze initiatieven bestaan, maar niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen. Wij willen daarom o.a. cultuur, sport, science and technology, beroep, bedrijf, onderwijs en wie we ook vergeten, via Ondertussen verbinden. Zo ontstaat één plek waar: 

 

 • iedereen (leerlingen, ouders, onderwijzend personeel, en iedereen die lerenden een warm hart toedragen of iets voor lerenden willen betekenen) kan zien hoe rijk we samen onderwijs kunnen aanvliegen. 
 • iedereen ideeën kan opdoen voor eigen initiatieven in de eigen regio of context 
 • onderwijzend personeel terecht kan voor inspiratie, om activiteiten gratis te reserveren, aanbod in de volle breedte te kunnen zien, maar ook hun vraag aan andere partijen transparant kan maken door een oproep te plaatsen
 • instanties hun aanbod transparant kunnen maken voor scholen 
 • individuen kunnen aangeven waar ze mee kunnen helpen 
 • kruisbestuiving tussen alle sectoren kan ontstaan 
 • in de toekomst elke lerende zijn of haar persoonlijke leervraag kan stellen of beschrijven en verbonden wordt met een betekenisvolle leeractiviteit of expert uit het werkveld op weg naar het antwoord

Ontstaan

Ons idee is ontstaan in het weekend voor de persconferentie van de overheid, waarin aangekondigd werd dat de basisscholen weer open gingen. Wij wilden pro-actief basis-  scholen helpen en bewust maken van het feit dat ze zich niet met hun leerlingen in het schoolgebouw hoeven terug te trekken. We wilden voorkomen dat de onderwijssector overvraagd werd, doordat men niet dacht aan het feit dat je ook mensen van buiten school kunt laten helpen. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid is vanaf dag één betrokken bij ons initiatief, ondersteunt ons en helpt door ervoor te zorgen dat de activiteiten die we aanbieden verantwoord zijn en passen binnen de door de overheid gestelde kaders. Wij willen leerlingen, na weken thuis zitten, weer laten ervaren hoe mooi de wereld is en hoe je hem samen kunt verkennen. Wij willen deze kans grijpen om de samenwerking tussen scholen en de wereld om hen heen voor altijd intensiever te maken. 

Wat doen we al?

Er zijn op dit moment in Limburg 2 werkgroepen actief. Één in de regio Roermond en één in de Regio Sittard-Geleen. De werkgroepen hebben een aantal belangrijke verantwoordelijkheden: 

 

 1. In kaart brengen en bevorderen van betekenisvolle buitenschoolse leeractiviteiten in samenwerking met/op initiatief van buitenschoolse partijen (ook tijdens de COVID-19 crisis)
 2. Draagvlak creëren bij (basisscholen) om hier tijdens de COVID-19 crisis en daarna gebruik van te (blijven) maken
 3. Vraag en aanbod bij elkaar brengen op www.ondertussen.nu


In deze werkgroepen zijn bijvoorbeeld de stichting Swalm en Roer, Soml en Kindante vertegenwoordigd, maar ook ECI Cultuurfabriek, De Domijnen en Ecsplore. We beperken ons trouwens niet tot bijbehorende scholen. We richten ons met de werkgroepen op alle leerlingen in de desbetreffende regio's, daarnaast wordt de samenwerking aangegaan met gaan partijen als Stem-ll om gezamenlijk meer betekenisvolle leermomenten te ontsluiten via www.ondertussen.nu, waardoor we voor een Limburgse dekking voor leerlingen van jong tot oud kunnen zorgen. In de werkgroepen zijn vertegenwoordigers van partijen uit andere sectoren vertegenwoordigd. Zij leggen hun aanbod in de werkgroep op tafel en maken er samen (met hun achterban en indien nodig de achterban van de scholen) praktische betekenisvolle leerervaringen van. Zo kan een sportdag bijvoorbeeld uitgroeien tot een experimenteer dag rond het menselijk lichaam. 

 

Uiteindelijk etaleren we al deze leeractiviteiten via www.ondertussen.nu. Zo dienen ze als inspiratiebron en dagen we andere scholen en regio's uit, om soortgelijke initiatieven te starten en ook weer via www.ondertussen.nu uit te dragen en te delen. 

Het doel van het project?

Ondertussen stimuleert de clusters cultuur, sport, beroep en bedrijf, science and technology en onderwijs om samen praktische buitenschoolse betekenisvolle leeractiviteiten vorm te geven. Deze vervolgens op www.ondertussen.nu transparant te maken, zodat ze gematched kunnen worden met hun doelgroep en als inspiratie dienen voor andere regio's, instanties, scholen, leerkrachten, ouders en lerenden. 


Wij willen laten zien dat we samen de drempels tussen scholen en hun omgeving kunnen verlagen. Om dit regionaal te bevorderen helpen we met de oprichting en instandhouding van cluster overstijgende werkgroepen, die vraag en aanbod in de eigen regio bij elkaar brengt. Daarnaast maken we een regio overstijgend platform dat vraag en aanbod met elkaar verbindt.
 

Ondertussen wordt een: 

 • een verbinder 
 • een platform 
 • een beweging 
 • een etalage van best practises 
 • een inspiratiebron voor andere regio's, scholen, bedrijven, instanties, leerkrachten, ouders en leerlingen om verder te kijken dan de muren van het klaslokaal 
 • een plek waar iedereen kan zien en ervaren dat we leren, echt samen kunnen doen. 
 • een plek waar iedereen ervaart dat scholen prima in staat zijn lerenden te begeleiden, maar dat leren in een overdrive komt als je het (buiten) school in een passende context en omgeving kunt doen 

 

 • ook een plek: 
  • waar elke docent een mooie buitenschoolse activiteit kan vinden 
  • waar op den duur persoonlijke leervragen van leerlingen gekoppeld kunnen worden aan externe experts 
  • die elke docent en school helpt groeien van 'school gestuurd aanbod binnen de context die het schoolgebouw kan bieden' naar 'leerlinggestuurd aanbod in een betekenisvolle (schoolgebouw overstijgende) context’.