Home / Marktplaats / OnderwijsZorgCentrum Haelen

Onderwijszorgcentrum Haelen

30-09-19 * Haelen
Gemeente Leudal, PSW, OG Buitengewoon, Adelante

Projectomschrijving

Leudal

Het OnderwijsZorgCentrum biedt een geïntegreerd aanbod onderwijs, zorg en revalidatie voor kinderen met een Ernstige Meervoudige Beperking.

 

De voorbereidingen van het initiatief lopen al wat langer, de projectfase is ingegaan nadat de minister toestemming heeft gegeven voor een nevenvestiging van de Maaskei in Haelen, de enthousiaste, actieve medewerking van de gemeente Leudal heeft dit mede mogelijk gemaakt. Daarmee kan in overleg met de verschillende stakeholders gestart worden met de vernieuwbouw en afstemming en inrichting van onderwijs, zorg en revalidatie.

 

De belangrijkste stakeholders zijn de ouders, OG Buitengewoon, Adelante, PSW, gemeente Leudal en het samenwerkingsverband. In mei 2019 wordt de formatieplanning voor het schooljaar 2019-2020 vastgesteld, in augustus gaat het eerste schooljaar van het OZC van start en de prognose is dat in november 2019 de vernieuwbouw opgeleverd wordt. Dit zijn de belangrijkste mijlpalen waarmee de werkgroepen en stuurgroep van start zullen gaan.

Doel van het project

OnderwijsZorgCentrum is een project waarin kinderen met een meervoudige beperking, die nu veelal vrijgesteld zijn van onderwijs, onderwijs, zorg en revalidatie ontvangen. De opdracht omvat het realiseren van een geïntegreerd traject waarin op elkaar afgestemd onderwijs, zorg en revalidatie wordt gerealiseerd.

 

Doelen / te behalen resultaat
• Het geïntegreerde concept onderwijs, zorg en revalidatie biedt kwalitatieve meerwaarde tegen maatschappelijke lagere kosten.
• Bij de start in augustus 2019 een opbouw naar 40 kinderen, op termijn mogelijk ongeveer 70 kinderen met een meervoudige beperking die geïntegreerd in onderwijs participeren met ondersteuning vanuit zorg en revalidatie.
• Businesscase vooraf uitgewerkt en goedgekeurd door management en bestuur. Financieel volledig zuiver afgehecht.
• Ingerichte meetinstrumenten en (K) PI’s (kritische prestatie indicatoren), afgestemd op uitgangspunten van het Zorgkantoor in relatie tot “Zinnige Zorg”
• Organisatie en aansturing zijn helder
• Eenduidige communicatie naar alle stakeholders gedurende het project
• Voor ieder kind wordt vanuit één proces en één plan gewerkt.
• Huisvesting (vernieuwbouw) gerealiseerd conform plan van eisen