Home / Marktplaats / De opbrengst van de onderwijsinnovatie AGORA

De opbrengst van de onderwijsinnovatie AGORA

24-11-17 * Roermond
Mundium College, AGORA

Projectomschrijving

In augustus 2014 is AGORA in Roermond van start gegaan. Binnen de Stichting Onderwijs Midden- Límburg, maar ook ver daarbuiten is AGORA een unieke en grensverleggende onderwijsinnovatie met eigen leerroutes voor elk kind, heterogene instroom van vmbo tot en met gymnasium, diplomagarantie aan elke leerling minimaal op advies van niveau van de basisschool. Een school zonder lessen; zonder lesrooster; zonder zittenblijven; zonder rapporten etc.

 

In schooljaar 2017-2018 doen de eerste leerlingen van AGORA hun eindexamen volgens de reguliere systematiek. Middels dit project gaan we met het perspectief op deze examenleerlingen in kaart brengen wat AGORA deze leerlingen heeft gebracht. Daarbij gaat het niet alleen op de examenresultaten sec, maar ook en vooral om de specifieke competenties van AGORA-leerlingen in vergelijking met andere leerlingen.

Doel van het project

Het doel is tweeledig:

 

In eerste instantie een conceptueel kader formuleren met antwoord op de volgende vier vragen: waar en hoe gaan we de examenresultaten vergelijken? Hoe kunnen we de instroom, doorstroom en uitstroom van de afgelopen vier AGORA-jaren in kaart brengen rekening houdende met de systematiek zoals die gehanteerd wordt door de OnderwijsInspectie? Welke meetbare competenties kunnen specifiek voor AGORA genoemd worden? Hoe kunnen we de ervaringen van deze leerlingen in hun vervolg onderwijsloopbaan in kaart gaan brengen?

 

In tweede instantie middels onderzoek en in vergelijkend opzicht deze vier vragen proberen empirisch te beantwoorden.

 

De vroege selectie in het Nederlandse onderwijs op 12 jarige leeftijd is niet bevorderlijk voor het verminderen van sociale ongelijkheid. Bij AGORA is en blijft de groepssamenstelling heterogeen. De verwachting is dat deze heterogeniteit positieve effecten zal hebben in termen van instroom / doorstroom / uitstroom in vergelijking met andere scholen.

 

Gepersonaliseerd leren conform de AGORA-aanpak is onlosmakelijk verbonden met intensief gebruik van digitale devices door leerlingen en hun coaches. Voor het volgen van de individuele leerroutes wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van Target Process. De structurele inzet van deze digitale devices zal naar verwachting impact hebben op de digitale competenties van leerlingen. Het individueel en groepsgewijze werken aan “challenges in de vorm van zelf gekozen projecten is een van de hoekstenen van AGORA. Ieder project kent een systematische opbouw en wordt afgesloten met de fase van presenteren en reflecteren. Binnen Agora zijn ouders "mede-uitvoerders". Ouders van AGORA-leerlingen moeten naast de gebruikelijke activiteiten als interesse, deelname aan ouderavonden etc. minimaal een dagdeel per jaar een actieve bijdrage leveren als verzorgen van een workshop e.d.

 

Het op een passende wijze evalueren van ”eigenzinnige en eigenwijze" onderwijsconcepten als AGORA is een klassiek probleem. Onderzoekers die destijds betrokken waren bij de Middenschool en het Mavoproject worstelden met hetzelfde dilemma. De meetlat van het "traditioneel onderwijs" doet geen recht aan de eigen en unieke kenmerken van het alternatieve concept en de meetlat van de nieuwe aanpak past niet op het traditionele model. Gepersonaliseerd leren is een hot topic. Voor VO-scholen die ook met dit concept werken, zullen de ervaringen van AGORA een waardevolle en leerzame spiegel bieden.

Updates (1)

07 - 09 - 17
Eerste geslaagden AGORA in het nieuws