Home / Marktplaats / Professionele leergemeenschappen & technologische onderwijsinnovatie

Professionele leergemeenschappen & technologische onderwijsinnovatie

24-11-17 * Roermond
Basisschool De Stapsteen

Projectomschrijving

Het project is bedoeld voor de professionalisering van leraren en de netwerken tussen hen in. Het programma richt zich met name op het vergroten van lerend, samenwerkend en kritisch vermogen zodat leerkrachten beter kunnen functioneren als effectieve professionele leergemeenschap (PLG). Tevens richt het project zich op het implementeren van technologische onderwijsinnovaties.

Doel van het project

Dit project heeft meerdere doelen:

 

Een heldere gedeelde visie te formuleren op het gebied van hun ‘professionele identiteit’, ‘leren’, ‘leren organiseren’ en ‘innoveren’ (o.b.v. Richard DuFour).

 

Door de juiste keuzes te maken ten aanzien van het aanbieden van nieuwe leerstof en de manier waarop, hopen wij talenten te ontwikkelen bij alle leerlingen. Het is van belang dat alle leerlingen groeien gedurende de 8 jaar op De Stapsteen. Door de inzet van het Directe Instructie Model en gerichte weloverwogen oefenstof (Ericsson, 2015) aan te bieden denken wij dat leerlingen beter en effectiever kunnen leren.

 

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat leerlingen groeien in hun creatieve vaardigheden en ontwikkelen we de komende jaren ook een programma op de andere creatieve vakgebieden waarin kinderen al hun talenten mogen laten zien. Door meerdere manieren aan te bieden om leren te laten zien, kan de leerling, in samenwerking met de leerkracht of ouders, kiezen hoe hij/zij het leerproces laat zien aan anderen. Leren programmeren geeft onze leerlingen een beeld van hoe de wereld in elkaar zit. Deze leerlijn wordt de komende jaren ontwikkeld.

 

Door de samenwerking van leerkrachten te bevorderen in de PLG’s worden de doorlopende leerlijnen ingevuld en uitgevoerd, maar daarnaast ook gevolgd. Op deze manier wordt voor iedere leerling een mooie aansluiting op het VO van zijn/haar keuze en aansluitend op het niveau van de betreffende leerling. We zoeken graag de samenwerking op met VO scholen in de regio en horen graag van hen terug hoe we leerstof beter kunnen laten aansluiten, mits dit aansluit op onze visie op onderwijs. We beseffen ons dat het PO haar eigen karakteristieke kenmerken heeft en willen deze ook waarborgen. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid dat VO scholen hiervan op de hoogte gesteld worden en onze input ook gelijkwaardig beoordelen en meenemen naar hun invulling van het programma. We beseffen ons dat wij op een aantal VO scholen in de regio voorlopen wat betreft onze ontwikkelingen op ICT en zoeken graag de samenwerking met de VO scholen om een mooie doorlopende leerlijn te bevorderen voor onze leerlingen.

 

Op school werken wij met iPads. Deze worden tweeledig ingezet. Op de eerste plaats worden deze iPads ingezet als creatieve verwerking van de lesstof. Hieronder valt onderzoek doen naar een specifiek onderwerp passende binnen het thema in de PLG. Maar ook het zoeken naar de juiste presentatievorm. Leerlingen kunnen zelf kiezen maar kunnen ook uitgedaagd worden door de leerkrachten om op een bepaalde manier te presenteren aan hun medeleerlingen of ouders wat zij geleerd hebben. Eigenaarschap is belangrijk, maar leerlingen uitdagen ook. Op de tweede plaats worden de iPads ingezet als oefenmiddel om automatisering van het geleerde mogelijk te maken. Naast de iPads hebben wij een aantal programmeerbare robots tot onze beschikking. Deze verwonderen en intrigeren de leerlingen eerst om daarna een aantal stappen te kunnen zetten in het programmeren. Dit kan met een multitude aan apps. Leren om fouten te maken, structuur aan te brengen in denkprocessen, nauwkeurig werken en natuurlijk ICT geletterdheid behoren hierbij tot onze leerdoelen.

 

Binnen de PLG’s worden de lessen gezamenlijk voorbereid door de leerkrachten. Door onderzoek te doen naar goed onderwijs kunnen wij goede keuzes maken ten aanzien van het aanbieden van taal, begrijpend lezen, woordenschat. Door leerlingen binnen de thema’s en projecten hun leerproces te laten zien (met allerlei mogelijkheden ten aanzien van de manier waarop) leren zij hun eigen werk presenteren. Dit kan mondeling maar zeker ook via teksten die zij schrijven. Daarnaast leren we allemaal een nieuwe taal: de programmeertaal. Binnen programmeren kan de leerkracht ook aansluiten op de taalvakken. Zo is oorzaak - gevolg een belangrijk terugkerend thema binnen programmeren maar ook binnen begrijpend lezen.

 

Leerlingen worden betrokken bij het leerproces door doelen te stellen samen met ouders en leerkrachten en deze uit te voeren en te laten zien in het rapportfolio. Ouders worden geïnformeerd maar ook betrokken bij school door bijvoorbeeld leesgroepjes of de inzet van de ouder op een specifiek talent of kennis die deze ouder heeft.Daarnaast kunnen ouders kennismaken met de manier waarop technologie of ICT worden ingezet tijdens informatie-avonden.

 

Het werken binnen PLG’s kan natuurlijk binnen de school plaatsvinden, maar het zou ook mooi zijn wanneer deze manier van werken een overkoepelende factor heeft. Op stichtingsniveau gezamenlijk onderzoek doen bijvoorbeeld. Leerkrachten kunnen deze manier van werken presenteren aan andere teams. De manier waarop ICT geïntegreerd wordt in het onderwijs is op een manier die nog niet eerder zo gebeurd is. Veelal kwam dit erbovenop. Studies laten ook zien dat op deze manier ICT inzetten niet de opbrengsten heeft zoals gewenst was. De manier waarop op De Stapsteen ICT geïntegreerd wordt in het onderwijs kan worden beleefd door andere teams en meegenomen worden naar de eigen school.

 

Updates (1)

09 - 07 - 19
Eindverslag project