Reflexintegratie met behulp van Bodymap

3-11-2021

Basisschool Bosdael, Reuver

Projectomschrijving

"Het kijken vanuit de bodymap-bril geeft ons meer inzicht waarom iets niet lukt en kunnen we gerichter op zoek naar oplossingen. Kinderen genieten van meer ruimte en het leren vanuit hoofd, hart en handen”

 

Alle kinderen van Limburg verdienen een rijp zenuwstelsel aan de start van het leerproces!

 

wiebelen | bewegingsonrust | huppelen en hinkelen is moeilijk | leren fietsen en zwemmen gaat moeizaam | vingers of kleding in de mond willen | slechte coördinatie | slecht evenwicht | pengreep blijft lastig | het zit erin maar komt er niet uit |

 

Allemaal herkenbare zaken voor leerkrachten binnen het basisonderwijs, maar waarom lukt dit de kinderen van nu niet meer? Het antwoord vinden we in de omgeving van kinderen, het onderwijs aan kinderen en natuurlijk de ontwikkeling van kinderen.

 

Ontwikkeling, omgeving en onderwijs hebben invloed op het leerproces van kinderen. De omgeving van kinderen is de laatste jaren sterk veranderd. Van een omgeving waar kinderen vrij mochten spelen en konden bewegen, leven kinderen nu in een beweegarme, gecontroleerde, veilige en meetbare omgeving. Het onderwijs is ook veranderd, mede door het verdwijnen van de kleuterschool waardoor er minder aanbod is van sensomotorische oefeningen, vrij spelen en bewegen. Er ligt steeds meer focus op cognitieve ontwikkeling. Kinderen die vastlopen raken vaak gefrustreerd doordat ze nog meer van dat wat hen niet lukt moeten doen. Moeite met lezen? Deze kinderen krijgen nog meer leeswerk....
De ontwikkeling van kinderen vraagt echter nog steeds hetzelfde. Kinderen hebben ruimte, tijd en beweegprikkels nodig om primaire reflexen naar de achtergrond doen gaan. Pas dan kunnen de grote hersenen ervoor zorgen dat je bewuste bewegingen kan uitvoeren. Niet geïntegreerde reflexen zitten bewuste gestuurde bewegingen in de weg en daarmee zorgen ze voor leer- en ontwikkelproblemen. Goed geïntegreerde reflexen leiden tot een rijp zenuwstelsel en zorgen dus voor een eerlijke start aan het leerproces.

De ruimte en prikkels krijgen kinderen van hun omgeving. Ann de Wilde en Liesbeth Verhoeven ontdekten dat juist deze omgeving sterk veranderd is in de laatste 15 jaar.

 

"Kinderen groeien op in een beweeg-arme, gecontroleerde, veilige en meetbare maatschappij."

 

Bewegen en spelen maken plaats voor de computer. Speelplekken die uitdagen maken plaats voor speelplekken die veilig zijn. Ontwikkelen en opvoeden vanuit vertrouwen gebeurt steeds meer vanuit controle, met meetinstrumenten, observatiesystemen, hokjes en etiketten.

Kinderen van nu krijgen dus te weinig ruimte en prikkels voor reflexintegratie. En dus starten kinderen met een onrijp zenuwstelsel aan het leerproces. Het onderwijs van nu vraagt vaak dingen van kinderen, waar ze nog niet aan toe zijn omdat reflexen nog niet naar de achtergrond zijn verdwenen.

Bodymap heeft de primaire reflexen en andere schoolse vaardigheden inzichtelijk gemaakt in het Bodymap Lab. Door elke dag gerichte bewegingen te doen met kinderen, laat je reflexen beter integreren. Zo werk je preventief en krijgen alle reflexen de kans om te integreren.

Vanuit screening kan gekeken worden of er bij kinderen nog reflexen actief zijn. Met de speelformules van Bodymap kunnen deze alsnog ingeoefend worden.
Kijken door de Bodymap-bril betekent kijken waarom iets nog niet lukt. In plaats van het blijven oefenen van vaardigheden waar ze nog niet aan toe zijn.

Ik wil als ontwikkelcoach voor het jonge kind, deze visie op ontwikkeling binnenbrengen bij de scholen in Limburg. Scholen uitdagen en prikkelen om door de Bodymapbril te kijken naar ontwikkeling. Als middel hiervoor gebruik ik mijn kennis als Bodymap-trainer en het Ontwikkelingslab van Bodymap. De start is een Bodymap Beweeg Dag, waarmee scholen kennismaken met Bodymap.
Daarnaast is voor mij het meenemen van leerkrachten in dit proces ook van belang. Eigenaarschap creëren bij leerkrachten zodat continuïteit en duurzaamheid gewaarborgd zijn.

 

Doel van het project

 

●  Reflexen waarmee we worden geboren moeten integreren voor een rijp zenuwstelsel.

●  Door minder ruimte en beweegprikkels blijven sommige reflexen aanwezig.

●  Niet geïntegreerde reflexen zorgen voor leer- en ontwikkelproblemen.

●  Bodymap kan niet geïntegreerde reflexen opsporen en alsnog inoefenen met de speelformules

●  Het bodymaplab geeft inzichtelijk weer welke reflexen en schoolse vaardigheden moeten ontwikkelen voor de start van het leerproces.

●  Er is een preventief en curatief programma

●  Bodymap richt zich op het jonge kind, 0-8 jaar

●  Het programma is geen vervanging voor ergo- of fysiotherapie, maar is gericht op anders kijken naar ontwikkeling van jonge kinderen.

Schermafbeelding 2021-11-03 om 15.33.48

programmalijn

De Marktplaats

project coördinatie

vergelijkbare projecten

09 - 01 - 23 * Geleen
GrowWizzKid
09 - 04 - 21 * Maastricht
Doorlopende leerlijn Talentontwikkeling
17 - 03 - 21 * Heerlen
Stevig in je schoenen staan: een Spring Jaar voor getalenteerde leerlingen