Home / Marktplaats / Rijker onderwijs en ontwikkelen creatieve talenten met Virtual Reality

Rijker onderwijs en ontwikkelen creatieve talenten met Virtual Reality

maart 2021, venray

Projectomschrijving

In dit project willen we op laagdrempelige wijze het onderwijs van onze scholen verrijken met Virtual Reality. Zowel als leermiddel en als leerdoel waarbij leerlingen leren zelf 3D werelden ontwerpen en programmeren.

 

SPOVenray heeft een voortrekkersrol in de digitalisering van onderwijs. Ook ten tijde van de corona-uitbraak werd dit duidelijk: veel scholen kwamen informeren hoe wij dingen hebben aangepakt. We willen nu deze rol uitbreiden, experimenteren met Virtual en Augmented Reality, dit implementeren in ons onderwijs en de kennis die we opdoen delen met onderwijsorganisaties in de regio. We hebben de eerste stappen gezet voor dit project. We hebben een set met Oculus Go brillen en een kist met brillen, telefoons, router om met een groep leerlingen aan de slag te gaan.

 

We willen dit traject in 4 fases uitzetten die verdeeld zijn over 2 schooljaren.

Schooljaar 1:
Fase 1. Recruiting en verwondering
-Op zoek naar enthousiaste leerkrachten binnen SPOV die als pionier aan de slag willen gaan met VR in het onderwijs. We streven naar een groep van ongeveer 15 personen. -De pioniers gaan zelf ervaren en ontdekken welke mogelijkheden VR tegenwoordig biedt voor het onderwijs, maar ook in andere beroepsgroepen.

Fase 2. Begeleide inoefening en vertaling naar eigen praktijk maken
-Waarom - Hoe - Wat ga ik als pionier doen met VR in mijn eigen praktijk en leerlingen? -Plan opzetten
-Keuze maken uit middelen
-Kennis en vaardigheden vergroten van pioniers in gebruik van middelen

 

Schooljaar 2:
In dit schooljaar worden ook weer nieuwe Pioniers geworven die starten met fase 1 en 2. De eerste groep pioniers deelt kennis en ervaringen met nieuwe groep, zodat de "olievlek" steeds groter wordt binnen SPOVenray.

 

Fase 3. Bijstellen en aanpassen en leerlingen / leerkrachten content maken
-Leerlingen en leerkrachten maken eigen content via CoSpaces EDU en Google Tour Creator
-Koppeling maken met projecten en andere thema's
-Omgevingsonderwijs stimuleren met behulp van VR
-21 st Century Skills en Executieve functies van leerlingen in kaart brengen en beoordelen

 

Fase 4. Delen en publiceren en verdiepen
-Onze kennis en kunde delen met eigen organisatie via interne communicatiemiddelen. -Andere (onderwijs-)organisaties in onze regio informeren, enthousiasmeren en voorlichten over het gebruik van VR in het onderwijs
-Verdieping met andere vakgebieden maken binnen het onderwijsaanbod
-21 st Century Skills en Executieve functies van leerlingen in kaart brengen en beoordelen

 

Samen met Robin de Lange van VR Learning Lab trainen we de pioniers. Zij worden bekend met de techniek, leren wat de didactische eigenschappen zijn van dit nieuwe medium en oefenen met concrete applicaties om hun lessen te verrijken. Twee verrijkingen krijgen de meeste aandacht:
Programmeren & 3D ontwerpen in CoSpaces Edu
Werkstukken maken in CoSpaces Edu

 

Hier kan gemakkelijk een koppeling worden gemaakt met andere kennisgebieden en projecten. Bijvoorbeeld een 3D werkstuk maken over een land in Zuid-Amerika. Lessen verrijken met Google Expedities. Hier is goed lesmateriaal te vinden en het klassikale aspect werkt erg fijn voor docenten. Nadat de pioniers deze twee verrijkingen hebben uitgeprobeerd wordt dit geëvalueerd. Ervaringen worden uitgewisseld en breder gedeeld binnen de organisatie. Zo vergroten we het draagvlak en gaan we naar implementatie op grotere schaal. In de laatste fase wordt ook kennis gedeeld buiten de organisatie, met lerarenteams uit de hele regio. Een concrete uitwerking hiervan is het organiseren bedrijvenbezoek(en) om VR in de praktijk te zien in verschillende beroepsgroepen.