Home / Marktplaats / ROML

ROML

17-03-21 * Roermond
ROER College Schöndeln

Projectomschrijving

Op veel scholen wordt in eigen beheer projectonderwijs ontwikkeld. Dit project zorgt voor samenwerking tussen scholen, zowel op niveau van personeel (kennis delen) als op het niveau van leerlingen (samenwerken met leerlingen van andere scholen).

Het middel dat hiertoe gebruikt wordt is een (mobiel) plastic recycle centrum genaamd Recyclecentrum Onderwijs Midden-Limburg (ROML). Dit centrum dient als platform voor experimenten van leerlingen (onderzoekend leren, ontwerpend leren, zichtbaar resultaat) en als kenniscentrum voor de leerkrachten. Elke school en leerling draagt bij aan de ontwikkeling van ROML door het inzetten van hun eigen expertise.

 

ROML biedt:

●  Duurzaamheid: De stichting en scholen profiteren van een bron van opdrachten

voor projectonderwijs vanuit een duurzaam perspectief

●  Samenhang: Alle scholen en projecten dragen bij aan de ontwikkeling van het

concept. Alle scholen en leerlingen kunnen hun expertise inzetten om het concept

te verbeteren.

●  Kwaliteit: opdrachten komen tot stand onder begeleiding van een landelijke

autoriteit op het gebied van projectonderwijs

●  Zichtbaarheid: via digitale kanalen en deelname aan lokale evenementen is het

concept te zien

●  Actualiteit: Door de inzet van expertise van alle betrokkenen ontwikkelt het concept

zich naar de actuele vragen en probleemstellingen.

●  Toegankelijkheid: Korte reistijden; leerlingen komen naar het lab of het lab komt

naar de leerlingen. Er is plaats voor partners en geïnteresseerden.