Home / Marktplaats / Ruimte geven is dichtbij blijven

Ruimte geven is dichtbij blijven

17-03-2021
Dendron College, Horst

Projectomschrijving

Elke leerling op het Dendron college verdient een coach. Nadat we in de bovenbouw met een coachproject gestart zijn willen we dit uitbreiden naar de rest van de school met als doel meer te profiteren van de voordelen van coaching. ledere leerling wordt gecoacht op zijn eigen niveau en met zijn eigen mogelijkheden. Als we inzetten op coaching voor alle  leerlingen van het Dendron College is daar extra ontwikkelkracht en -tijd voor nodig. We breiden in het schooljaar 2020-2021 de coaching in de bovenbouw havo en vwo verder uit. Daarnaast gaan we in augustus 2020 met een aantal brugklassen aan de slag met coaching. We kunnen het beste uit onze leerlingen halen als er meteen in de brugklas gestart wordt met een vorm van coaching en als we dit in de loop van de schoolcarrière steeds laten aansluiten bij de behoefte van de leerlingen. 

 

Het doel van het project is het ontwikkelen van een coachtraject voor onze leerlingen. Een rode draad in de studie voor elke leerling, met een goede opbouw van onder- naar bovenbouw. Passend voor elke leerling in elk leerjaar op elk niveau. Door het zeer regelmatige contact met de leerlingen kan dit voor elke leerling op maat zijn, aangepast aan de behoefte en de mogelijkheden van elke individuele leerling. Onder begeleiding van een coach stellen leerlingen hun eigen doelen, maken ze keuzes en sturen ze hun plannen bij. Leerlingen leren kritisch te kijken naar hun eigen houding en wat daarin moet veranderen en wie ze moeten zijn om de doelen die ze zelf stellen te behalen. 

 

Op het Dendron College denken we na over en werken we aan toekomstbestendig onderwijs. Dat doen we binnen het project "Dendron groeit!". In alle teams van onze school, van onder- tot bovenbouw en van vmbo tot en met vwo, zijn collega's hiermee drukdoende. We beslissen wat we al onze leerlingen mee willen geven, ieder op zijn eigen niveau, en binnen de teams worden eigen accenten gelegd. Wat we voor al onze leerlingen willen verwerken in ons onderwijs van de toekomst is: 

  • Coaching: elke leerling op het Dendron College heeft een coach, een coach heeft maximaal 16 leerlingen onder  zijn/haar hoede. 
  • Instructie: voor elke leerling op het Dendron College zijn er instructiemomenten. Zelfwerkzaamheid: elke leerling op het Dendron College krijgt ruimte om op gezette tijden zelf keuzes te maken en zijn eigen werk te plannen. 
  • Ondersteuning: elke leerling van het Dendron College kan gebruik maken van ondersteuning als dat nodig is. 
  • Projecten/quests: elke leerling gaat leren aan de hand van projecten en/of quests om zo anders te leren, andere dingen te leren en zich andere vaardigheden eigen te maken. 
  • Leren buiten school: elke leerling wordt in de gelegenheid gesteld om buiten school, meer betekenisvol, te leren. 

 

In de bovenbouw van havo en vwo worden op dit moment 90 leerlingen gecoacht door een aantal collega's die in hun rol van mentor doorgroeien tot coach. Ze volgen daarvoor een scholingstraject. Van een coach worden andere vaardigheden verwacht dan van een mentor. Eerst leren de docenten over doelen stellen, kritisch naar je houding te kijken en bedenken wie je moet zijn om deze doelen te bereiken. Ze volgen een vergelijkbaar traject als de leerlingen om vervolgens te leren hoe ze met de leerlingen aan de slag kunnen als coach, een uniek en waardevol traject voor onze docenten/coaches. 

 

We zijn gestart met leerlingen uit de vierde klassen havo en vwo. Voor de leerlingen is het heel mooi dat we ze dit anderhalf jaar (havo) of twee en een half jaar (vwo) mee kunnen geven. Ze maken zich in die tijd een aantal vaardigheden eigen gericht op het nemen van meer verantwoordelijkheid voor het eigen leren. Dat is nuttige en mooie bagage om mee te nemen naar een vervolgopleiding en verder. De leerlingen die nu gecoacht worden hadden in de onderbouw een 'gewone mentor'. Ze moesten wel even wennen aan de 'nieuwe mentor' en de bijbehorende werkwijze. De eerste ervaringen van de coaches en de leerlingen zin positief. De Universiteit van Maastricht kijkt met ons mee en meet de  resultaten onder leerlingen, hun ouders en de collega's. 

 

We zijn van mening dat we samen met onze leerlingen meer met coaching kunnen bereiken als we er meteen op de brugklas mee beginnen. Met een goede opbouw van de coaching gedurende de schoolcarrière halen we tot aan het eindexamen het beste uit onze leerlingen en geven we ze de een aantal belangrijke vaardigheden mee naar de toekomst.