Home / Marktplaats / Skills 4 the future

Skills 4 the future

17-03-2021, Roermond
Roercollege Schöndeln

Projectomschrijving

Het project Skills 4 the Future heeft tot doel een doorlopende leerlijn en gezamenlijke aanpak van leraren op het gebied van competenties en vaardigheden voor alle leerlingen van de nieuwe gezamenlijke school te realiseren. Van mavo tot en met vwo, van Technasium, Cultuurprofielschool en Bewegen tot en met de reguliere mentorlessen en coachgesprekken. In totaal nemen ongeveer 20 leraren deel aan de totstandkoming van deze beweging binnen de nieuwe gezamenlijke school. Het doel is te komen tot een brede beweging waardoor het gehele docententeam meegenomen gaat worden. 

 

Het project Skills 4 the Future gaat ervoor zorgen dat er een gezamenlijke aanpak van het werken aan competenties en vaardigheden door de gehele school komt. Het project begint met het samenbrengen van de drie profileringen en creëert daarmee een vliegwieleffect naar de reguliere vakken zoals de AVO vakken Nederlands, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding en culturele vorming. De aanpak is herkenbaar en toepasbaar in de aansluiting van PO naar VO. Na de aanmeldingen in maart gaat de directeur (in principe samen met de teamleider brugklassen) naar de PO-scholen uit het voedingsgebied. Dit project is een belangrijk onderdeel van deze gesprekken.

 

Welke skills hebben de PO-leerlingen waar wij op kunnen aansluiten? Welke skills dienen verder uitgediept te worden? Welke manier van werken zijn de leerlingen gewend en waar liggen hun uitdagingen? 

 

Door deze gesprekken na de aanmeldingen te plannen laten we als nieuwe gezamenlijke school ook zien dat het ons om de inhoud gaat en dat het geen PR-stunt is om meer leerlingen voor komend schooljaar te werven.     

 

Het doel is dat de aanpak bij alle profileringen (Technasium / Bèta Challenge, Cultuurprofielschool en Bewegen) uniform is. De school staat voor een duidelijk concept in de projectmatige aanpak van deze Skills 4 the Future.  Door gebruik te maken van digitale toepassingen maken de leerlingen in een portfolio duidelijk waar ze staan en waar hun leerpunten zitten.