Home / Marktplaats / Spelenderwijs ontwikkelen!

Spelenderwijs ontwikkelen!

17-11-18 * Limbricht
De Parkschool, Daelzicht, Innovatiegroep 't Steyntje

Projectomschrijving

Door middel van het project ‘Spelenderwijs ontwikkelen!’ is de samenwerking tussen de Parkschool en KDC ‘t Steyntje versterkt: het werken met gezamenlijke thema’s verbindt onderwijs en zorg. Onderwijs en zorg versterken elkaar door gebruik te maken van elkaars expertise. Het onderwijs profiteert van de kennis vanuit zorg over de ontwikkeling van kinderen. Zorg heeft veel expertise in huis over spel en spelontwikkeling. De zorg profiteert van de kennis die het onderwijs heeft m.b.t. leerlijnen en leervoorwaarden. De thema’s die aan de kinderen worden aangeboden worden onderling afgestemd. Kinderen van ‘t Steyntje die meer aankunnen, sluiten aan bij de activiteiten op de Parkschool die van een wat hoger niveau zijn. Omgekeerd sluiten de leerlingen van de Parkschool die baat hebben bij een wat lager niveau aan bij de activiteiten op ‘t Steyntje.

 

Doordat de samenwerking tussen de Parkschool en KDC ‘t Steyntje is versterkt, worden de kinderen van de schoolvoorbereidingsgroep van KDC ‘t Steyntje optimaal voorbereid op de overstap naar onderwijs op de Parkschool. Kinderen van ‘t Steyntje en de Parkschool doen samen activiteiten, spelen samen buiten en hebben gezamenlijke vieringen. De kinderen van ‘t Steyntje volgen zoveel mogelijk hetzelfde ritme als de leerlingen van de Parkschool. Op deze manier zijn de kinderen van ‘t Steyntje al vóór de overstap naar onderwijs bekend met het personeel, de leerlingen en de structuur van de Parkschool. Door zowel kinderen als ouders wordt aangegeven dat deze werkwijze er voor zorgt dat de kinderen zich direct thuis voelen op de Parkschool en geen hinder ondervinden van de overstap naar onderwijs. Er is sprake van een doorgaande lijn in hun ontwikkeling.

(update maart 2021)