Home / Marktplaats / Startup in de klas

Startup in de klas

17-11-18 * Horn
SG Sint Ursula, locatie Horn

Projectomschrijving

Om te kunnen functioneren in de veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk dat jongeren een ondernemende houding ontwikkelen. Uitgangspunt is het boek ‘The Lean Startup’ (Ries, 2008). Het gaat uit van doorlopend ontwikkelen, het meten van voortgang, het testen van de reactie van de doelgroep en waar nodig de strategie aanpassen.

Doel van het project

Het doel is het ontwikkelen van een ondernemende houding bij onze leerlingen van het havo.

 

Hoe willen we dit doel bereiken: leerlingen ontwikkelen, in groepsverband, hun ondernemende kant. Ze werken volgens het Lean Startup principe; leren - ontwikkelen - meten. Het hele model omvat vijf fasen.

  • Fase 1: visievorming; wat wordt het doel van de onderneming? Welk product of dienst wilt de groep ontwikkelen?
  • Fase 2: problem-solution fit; in deze fase gaan de leerlingen op zoek naar een probleem/behoefte dat relevant is om op te lossen.
  • Fase 3: product - market fit; in deze fase gaan leerlingen, m.b.v. prototypen en experimenten, op zoek naar oplossing voor het geschetste probleem.
  • Fase 4: optimalisatie o.b.v. data.
  • Fase 5: scaling waarbij een grotere markt aangeboord wordt.

 

De focus zal komen te liggen op fase 1 en 2 (wellicht dat fase 3 bij een enkel groepje ook aangestipt kan worden). Bij aanvang van het project worden er ondernemers gekoppeld aan de verschillende groepjes. Het project zal worden afgerond met een pitch waarvoor belanghebbenden uit de bedrijfswereld worden uitgenodigd.

 

Plan:

  • 2017-2018: pilot in klas H4D; koppeling aan het vak M&O
  • 2018-2019: opschaling: vakoverstijgend en uitbreiding naar alle havo 4-klassen en experiment op vwo5
  • 2019-2020: uitbreiding naar onderbouw van het havo/vwo (borging)

Update:

3 filmpjes die ze heel mooi verwoorden wat er is bereikt:

 

 

 

https://www.deltalimburg.nl/article/2617/HAVO