Home / Marktplaats / De Synergieschool

De Synergieschool

14-12-17 * Roermond
Synergieschool - Stichting Swalm en Roer

De Synergieschool is een school voor regulier én speciaal basisonderwijs waar álle kinderen speciaal zijn.

Aangezien kinderen verschillen, groeit ieder kind in een ander tempo en is het niet nodig dat ze allemaal dezelfde doelen behalen.
Zo geven wij uitvoering aan wat passend onderwijs in onze ogen werkelijk is. Niet het kind, maar het onderwijs moet passend worden vanuit een erkende ongelijkheid.

 

Volwassenen begeleiden de kinderen middels gepersonaliseerd leren op de weg naar volwassenheid en zorgen ervoor dat ze toegerust zijn voor het leven in de 21e eeuw. Naast de individuele ontwikkeling is er oog en oor voor het sociale bewustzijn, sociaal gedrag en leren we de kinderen hun kwaliteiten en talenten ten dienste te stellen aan anderen.

 

Uitgaan van verschillen en erkende ongelijkheid wil zeggen dat doelen verschillend zijn en daarnaast het uitstroomperspectief per kind verschillend is. Door het maximale uit ieder kind te halen, maken alle kinderen een groei door. Hoe groot de groei is en wat de stappen zijn hangt af van wie het kind is, zijn begaafdheid en sociale context. We stemmen het aanbod af op de ondersteunings- en ontwikkelingsbehoeften van het kind in de breedste zin van het woord. We focussen op de beginsituatie van het individuele kind; die geeft aan wat de volgende stap in de ontwikkeling moet zijn.

Rol van de leerkracht

Uiteraard vraagt het bovenstaande om een andere invulling van de rol van de leerkracht. Op de Synergieschool ben je een coach en specialist in verschillende vakgebieden. Hierbij is het nodig kinderen op een andere manier te volgen en begeleiden in hun didactische ontwikkeling. Dit kunnen we door samen te werken in 4 units en ieder kind en ieder teamlid onder andere te voorzien van een iPad.

 

Ieder kind heeft een (digitaal) portfolio en iedere acht weken vinden er coachgesprekken plaats met het kind, zijn of haar ouders/verzorgers en de stamgroepcoach. Kinderen kiezen grotendeels zelf naar welke workshop ze gaan, passend bij hun leerniveau. Daar krijgen ze instructie over een bepaald lesdoel of werken ze onder begeleiding samen of individueel aan hun eigen leerdoelen.

 

Wilt u een indruk krijgen van een dag op de Synergieschool? Bekijk dan het filmpje of ga naar onze website