Home / Marktplaats / Taal en rekenen binnen projectmatig en gepersonaliseerd onderwijs

Taal en rekenen binnen projectmatig en gepersonaliseerd onderwijs

08-07-19 * Weert
OBS De Graswinkel

Projectomschrijving

Op OBS de Graswinkel geven we projectmatig onderwijs. Ons streven is hierin alle vakken te verweven. Onder andere wereldoriëntatie, begrijpend lezen en aanvankelijk lezen krijgen al een plek binnen onze projecten vanuitJeeIo. Nu is taal aan de beurt voor de groepen 1-8. Dit is behoorlijk complex en spannend omdat we steeds meer gepersonaliseerd werken.

 

Hoe kunnen we ons aanbod zo inrichten dat kinderen betekenisvol ’taalonderwijs’ ontvangen en wij hun ontwikkeling toch optimaal/ objectief kunnen volgen? In groep 3 zullen we ook rekenen projectmatig vorm gaan geven. De groepen 4 t/m 8 zullen gaan experimenteren met rekenen betekenisvol een plek te geven. In team 4 willen we tips om binnen onze huidige manier van werken het niveau van rekenen te vergroten middels het rekenen te laten ervaren, te beleven en te onderzoeken. Kinderen zullen beter snappen wat ze doen en beter ìn staat zijn datgene wat ze geleerd hebben toe te passen.

Doel van het project

Het doel van het project is dat we over tweejaar taal volledig geïntegreerd hebben binnen de projecten van Jeelo en de plek van Snappet kunnen herzien. Jeelo is een middel wat we inzetten om te komen tot projectmatig onderwijs vanuit de talenten en interesse van kinderen. Jeelo staat voorJE Eigen LeerOmgeving. Wat betreft rekenen zullen we een aantal stappen gaan zetten wat betreft betekenisvol rekenen. We zullen vervolgens alles wat we geleerd hebben binnen het proces van taal inzetten om het vak rekenen verder zelf te kunnen vormgeven.