Home / Marktplaats / Tienervoorziening PO-VO: “Work in progress”

Tienervoorziening PO-VO: "Work in progress"

28-06-18 * Heerlen
Basisschool Sint Paulus, LVO Parkstad, SVOPL

Projectomschrijving

We willen een intensieve samenwerking tussen PO en VO om ervoor te zorgen dat kwetsbare kinderen in de samenleving niet ten onder gaan aan de kloof tussen beide onderwijssystemen.

 

Deze samenwerking tussen docenten PO en VO sluit optimaal aan op de behoeften van kwetsbare kinderen. Jong-volwassenen en pubers kijken terug op hun schoolloopbaan en verwoorden eigenlijk allemaal hetzelfde probleem: de mentortijd is te weinig om echt een relatie op te bouwen en verder is er niemand die je echt leert kennen en vertrouwen, terwijl je je in een heel kwetsbare fase in je leven bevindt.

Doel van het project

Als leerling in een kwetsbare doelgroep is het dan al helemaal lastig om jezelf in deze situatie juist te positioneren en ervoor te zorgen dat je je school kunt afmaken op de manier zoals je voor jezelf wenst. Deze kwetsbare kinderen verdienen extra coaching en begeleiding.

 

In dit project wordt er volop ingezet op het verkleinen van de kloof tussen PO en VO, door gezamenlijke coaching en begeleiding op:
- Executieve functies;
- Huiswerk en planning;
- Sociaal-emotionele ontwikkeling;
- Vak-inhoud (kennis en vaardigheden)
- Ouderbetrokkenheid en oudercompetenties

 

Daarnaast zetten we met ‘Work in Progress’ ook in op de uitwisseling van de kennis en vaardigheden van de docenten PO en VO. Dit doen we door middel van:
- afstemmen pedagogische aanpak;
- individuele afstemming voor doelgroep leerling;
- coaching in het opstellen van het schooladvies;
- co-teaching in deze afstemming.

Update:

Om te zorgen dat kwetsbare kinderen in de samenleving niet ten onder gaan aan de kloof tussen PO en VO, willen we op Bs. St. Paulus een vorm van intensieve samenwerking met het VO ontwikkelen. Deze samenwerking tussen docenten PO en VO sluit optimaal aan op de behoeften van kwetsbare kinderen.

Jongvolwassenen en pubers kijken terug op hun schoolloopbaan en verwoorden eigenlijk allemaal hetzelfde probleem: de mentortijd is te weinig om echt een relatie op te bouwen en verder is er niemand die je echt leert kennen en vertrouwen, terwijl je je in een heel kwetsbare fase in je leven bevindt.

 

Als leerling in een kwetsbare doelgroep is het dan al helemaal lastig om jezelf in deze situatie juist te positioneren en ervoor te zorgen dat je je school kunt afmaken op de manier zoals je voor jezelf wenst. Deze kwetsbare kinderen verdienen extra coaching en begeleiding.

In dit project wordt er volop ingezet op het verkleinen van de kloof tussen PO en VO, door gezamenlijke coaching en begeleiding op:

-        Executieve functies;

-        Huiswerk en planning;

-        Sociaal-emotionele ontwikkeling;

-        Vak-inhoud (kennis en vaardigheden) en

-        Ouderbetrokkenheid en oudercompetenties

 

Daarnaast zetten we met ‘Work in Progress’ ook in op de uitwisseling van de kennis en vaardigheden van de docenten PO en VO. Dit doen we door middel van:

-        Afstemmen pedagogische aanpak;

-        Individuele afstemming voor doelgroep leerling;

-        Coaching in het opstellen van het schooladvies;

-        Co-teaching in deze afstemming.