Home / Marktplaats / Uitdagend en betekenisvol leren voor meer- en hoogbegaafden

Uitdagend en betekenisvol leren voor meer- en hoogbegaafden

14-11-18 * Heerlen
Bernardinus College en Innovo

Projectomschrijving

Bernardinus
INNOVO

Het realiseren van een doorlopende leerlijn voor het Bernardinuscollege en basisschool Windekind. Aansluiting voor meer- en hoogbegaafde leerlingen realiseren met onderwijs dat voorziet in uitdagend Ieren gedurende de basisschool en het voortgezet onderwijs. De scholen realiseren dienstverlening naar elkaar, waarbij sprake is van een overeenkomstige begeleiding van meer-en hoogbegaafde leerlingen van beide scholen.

 

De scholen richten de doelen op meer-en hoogbegaafde leerlingen van de scholen. Bij meerbegaafdheid staat vooral de behoefte van de leerlingen op het gebied van verrijken, verdiepen en compacten centraal om de kwaliteiten van de meerbegaafde leerlingen tot bloei te laten komen (TOP). Bij hoogbegaafdheid staat daarnaast ook de behoefte van de leerlingen op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling en metacognìtieve onderwerpen centraal om de persoonlijke ontwikkeling van de hoogbegaafde leerlingen te ondersteunen (POP).

Doel van het project

In het project staan de volgende subdoelen centraal:

1. Samenwerking en kennismaking PO-VO op het gebied van de aanpak meer-en hoogbegaafdheid binnen de deelnemende (partner)basisscholen en het Bernardinuscollege; hoe constateren wij dat kinderen meer- en hoogbegaafd zijn? Hoe gaan wij om met meer- en hoogbegaafdheid binnen het primair onderwijs en voortgezet onderwijs? Welke uitdagingen kunnen er geboden worden voor leerlingen?

 

2. De werkwijze van herkennen en handelen bij kinderen met een meer-of hoogbegaafdheid binnen de deelnemende (partner)basisscholen en het Bernardinuscollege. Hoe constateren wij dat kinderen meer- en hoogbegaafd zijn? Welke handelingsroute en begeleidingsroute gebruiken wij vervolgens bij meer- en hoogbegaafde kinderen?

 

3. Een doorlopende en consistente leerlijn realiseren betreffende kinderen met meer-of hoogbegaafdheid vanuit de deelnemende (partner)basisscholen en het Bernardinuscollege. Welke hulpmiddelen, werkvormen en aanpak hanteren wij om een voor het kind heldere en passende ontwikkelroute te ontwikkelen? Hoe vergroten wìj het eigenaarschap bij de leerling?

 

4. Ontwikkelen van het instrument portfolio als verzameldossler op het gebied van kennis-vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling van het kind waarmee door middel van een herkenbare en passende leerroute een impuls gegeven kan worden om succesvol te zijn in het primair en voortgezet onderwijs en een mogelijk naadloze aansluiting te realiseren.

 

5. Samenwerken met partners buiten de school; uitdagend leren op maat voor meer-en hoogbegaafden in de maatschappij. Leertrajecten ontwerpen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen van de deelnemende basisschool: BS Windekind Heerlen en het Bernardinuscollegescholen met externe partners zoals: Continium Kerkrade (Museumplein Limburg), Brightlands Campus (Heerlen), Stichting Technasium (Groningen).

Updates (1)

23 - 08 - 19
Eindverslag Uitdagend en betekenisvol leren voor meer- en hoogbegaafden