Home / Marktplaats / Ursula iCare

Ursula iCare

17-11-18 * Horn
SG Sint Ursula, locatie Horn en Proteion

Projectomschrijving

Leerlingen brugklas HAVO en VWO krijgen nu ook de mogelijkheid om lessen te volgen in het Vrijplaatsproject DigitalLab Coding. Het Vrijplaatsproject DigitalLab was oorspronkelijk alleen voor VMBO-T leerlingen opgezet. Zie ook de projectpagina DigitalLab.

 

Alle brugklasleerlingen moeten voldoen aan de wettelijke doelen rondom burgerschap. Door deze twee gegevens te combineren en naar de buitenwereld te brengen ontstaat Ursula iCare. In Ursula iCare gaan deze leerlingen met hetgeen ze geleerd hebben (en meer!) naar verzorgingshuizen en seniorenverenigingen. De leerlingen ontplooien daar twee soorten activiteiten: enerzijds het laten zien en laten ervaren van moderne technologie en de manier waarop heden ten dage onderwijs vormgegeven wordt. Anderzijds gaan de leerlingen de senioren helpen deze technologie op een laagdrempelige manier in te zetten om meer / beter contact met vrienden / kennissen en familie te onderhouden.

 

Onze wereld is de laatste jaren in snel tempo aan het digitaliseren. Het onderwijs heeft o.a. als doel om de leerlingen voor te bereiden op deze digitale wereld. Scholengemeenschap Sint Ursula in Horn heeft daarom al het project DigitalLab in het leven geroepen. Dit project was bedoeld voor de leerlingen van het vmbo-t en heeft eveneens subsidie ontvangen vanuit de OnderwijsWerkplaats van de provincie Limburg. Bij het project iCare lag de focus daarom meer op de leerlingen van het HAVO en VWO. Leerlingen brugklas HAVO en VWO krijgen nu ook de mogelijkheid om lessen te volgen in het DigitalLab Coding. Het DigitalLab was oorspronkelijk alleen voor VMBO-T leerlingen opgezet. Alle brugklasleerlingen moeten voldoen aan de wettelijke doelen rondom burgerschap. Door deze twee gegevens te combineren en naar de buitenwereld te brengen ontstaat Ursula iCare. In Ursula iCare gaan deze leerlingen met hetgeen ze geleerd hebben (en meer!) naar verzorgingshuizen en seniorenverenigingen. De leerlingen ontplooien daar twee soorten activiteiten: enerzijds het laten zien en laten ervaren van moderne technologie en de manier waarop heden ten dage onderwijs vormgegeven wordt. Anderzijds gaan de leerlingen de senioren helpen deze technologie op een laagdrempelige manier in te zetten om meer / beter contact met vrienden / kennissen en familie te onderhouden.

Doel van het project

Er zijn meerdere doelen die we door middel van Ursula iCare willen bereiken:

 

  • Het kennismaken met nieuwe technologie (3D printen, AR, VR, programmeren van robots en drones) door leerlingen brugklas HAVO en VWO
  • Het tot stand brengen van een kennistransfer van leerlingen naar volwassenen ( i.c. senioren). Hierbij hoort het aanleren van presentatie- en luistervaardigheden
  • Het activeren van voorkennis en het uitbreiden van vaardigheden op het gebied van communicatie en presentatievaardigheden bij brugklasleerlingen
  • School- en overheidsdoelen rondom burgerschap bereiken door drie groepen van de bevolking met elkaar in waardevol contact te brengen (leerlingen brugklas, medewerkers school en zorginstellingen, senioren)
  • Projectvaardigheden rondom planning, logistiek en financieel beheer (verantwoord budgetgedrag) aanleren bij brugklasleerlingen
  • Vergroten van autonomie en keuze (welke rol wil ik als leerling nemen in dit project?) bij brugklasleerlingen
  • Het aanbieden van een waardevolle positieve ervaring aan senioren op het gebied van contact met brugklasleerlingen en hun leefwereld. Dit is overigens wederkerig, de brugklasleerlingen ervaren de leefwereld van senioren hetgeen leidt tot wederzijds begrip.
  • Het laten kennismaken met nieuwe mogelijkheden van technologie en digitale mogelijkheden tot contact bij senioren
  • Uiteindelijk moet dit project tot meer wederzijdse kennis en begrip tussen alle actoren leiden
  • Het opzetten van een duurzame samenwerking tussen medewerkers van de school en de zorginstellingen