Home / Marktplaats / Van binnen naar buiten leren, De Dynamische Schooldag

Van binnen naar buiten leren, De Dynamische Schooldag

14-11-18 * Venlo
BS De Meule, De Klingerbergschool en het Blariacumcollege

Projectomschrijving

Klingerberg-share
blariacum-college
logomeule

Wetenschappelijk is aangetoond dat bewegend Ieren leidt tot betere leerprestaties, meer gemotiveerde leerlingen en een actieve betrokkenheid van leerlingen bij het leerproces. Leerlingen in het PO en VO zitten 70% van hun schooltijd. Ook zitten ze te vaak in een klaslokaal, “in de boeken” en komen nauwelijks in contact met hun directe omgeving. Een gemiste kans.

 

Met de dynamische schooldag willen we leerlingen:
- meer bewegend laten leren;
- in contact brengen met een lerende omgeving, (Een geschiedenisles vindt plaats op het kerkhof)
- minimaal 45 minuten per dag laten bewegen;
- theorielessen afwisselen met brainbreaks;
- een doorlopende leerlijn PO/VO creëren;
- laten ervaren dat er ook andere manieren van Ieren zijn;
- meer inhoud geven aan het bewegen op het PO en VO;
- tegemoet komen aan de drang om te bewegen.

 

Aan het einde van deze innovatieperiode is er een didactische leerlijn bewegend leren voor de vakken rekenen en taal gerealiseerd i.s.m. basisschool de Meule en de Klingerberg school waarbij de leerlingen taalvaardiger worden en beter leren rekenen. Het bewegend Ieren is één van de bouwstenen in het nieuwe curriculum van de Lichamelijke Opvoeding waarbij het Blariacumcollege ontwikkelschool is. Met PO en VO gaan we vakdidactiek uitwisselen zodat er een naadloze aansluiting is voor de vakken taal en rekenen. Geen harde knip meer op 12 jarige leeftijd. Voor de vakken biologie, aardrijkskunde en geschiedenis staat het ontdekkend leren centraal, learning instead of teaching.

Doel van het project

Een stuurgroep met PO-scholen, De Klingerberg (Kerobei) en De Meule (Fortior) en het Blariacumcollege (OGVO) als VO-school gaat aan de slag met de dynamische schooldag. Het wordt een pilot voor twee jaar waarin we het eerste jaar vooral onze collegae uit het PO en VO willen inspireren met bewegend Ieren. In het tweede jaar willen we voornamelijk aan de slag met bewegend leren op de werkvloer in b.v. activiteitenweken of tijdens keuzewerktijduren (KWT). In PO en VO zal er minimaal 45 minuten per dag bewogen gaan worden.

 

Het doel is dat onze leerlingen méér gaan bewegen tijdens hun schoolperiode waardoor schoolvaardigheden als concentratie en taakgerichtheid toenemen met als uiteindelijke resultaat, betere leerprestaties.