Home / Marktplaats / Van cruiseschip naar actieve leergemeenschap

Van cruiseschip naar actieve leergemeenschap

08-07-19 * Roermond / Swalmen / Reuver
BC Broekhin

Projectomschrijving

Een school is soms net een cruiseschip: de massa gaat aan boord, de route is bekend, de uitstapjes en tijden gepland. Het liefst vaart het schip haar geplande route en worden aan boord alle routines gevolgd. Een cruiseschip van koers laten veranderen is een enorme uitdaging.

 

’Cruiseschip scholen’ leggen de nadruk op beheersen en beklijven, kennis is het doel, er wordt lineair gedacht en reproductie van de leerstof vormt de belangrijkste onderwijsaanpak. Leerlingen gaan aan boord, doorlopen het onderwijs dat voor hen uitgestippeld is en moeten vooral niet te veel buiten de gebaande paden willen Iopen.

 

De initiatiefnemers van deze aanvraag willen dit logge concept openbreken omdat we denken dat dit onderwijsconcept leerlingen niet voldoende voorbereidt op de wereld van morgen die in rap tempo verandert en allerlei uitdagingen met zich meebrengt.

 

Wij zien kennis als gereedschap, vinden dat het naast beklijven ook om het wendbaar gebruik van de leerstof moet gaan, verwondering en creatief denken staan voorop en hogere orde denken is het streven zonder de basiskennis en kerndoelen van het onderwijs uit het oog te verliezen. Het cruiseschip voelt voor ons te beperkt en daarom komen wij met een andere aanpak. Wij laten ons in deze aanpak inspireren door High Tech High (HTH), een bijzondere vernieuwingsschool in San Diego en de Essential schools in de VS (o.a. Parker in Boston). Deze scholen zijn echte Ieergemeenschappen waar docenten en leerlingen samen het onderwijs maken. Geen vrijheid blijheid projecten maar goed doordachte leertrajecten waarin Ieren vanuit verwondering4, onderzoeken, eigenaarschap en samen Ieren centraal staan. Enkele van de aanvragers hebben deze scholen in het najaar van 2017 bezocht en wat ons vooral trof was het hoge niveau en de betrokkenheid bij het Ieren van zowel de leerlingen als leraren. De film Most Likely to succeed geeft hier een mooie impressie van.

 

Wij willen deze innovatieve spirit naar Roermond brengen omdat we hebben gezien dat de aanpak het onderwijs naar een heel nieuw niveau kan brengen. Van docenten vraagt het om uit hun vaste routines te stappen en het toets-gericht Ieren los te laten.

 

De initiatiefnemers van deze aanvraag willen als docenten en schoolleiders een leergemeenschap vormen waarbij docenten van BC Broekhin Roermond (de Ondernemersroute vmbo-t en Internationalisering binnen de hele school) en BC Broekhin Jenaplan Swalmen en Reuver (de hele school m.b.t. projectonderwijs en het onderwijs in de beroepsgerichte vakken) met elkaar Ieren en zelf betekenisvolle, toekomstbestendige leertrajecten ontwerpen vanuit hun eigen passie en liefde voor het vak.

Doel van het project

We richten ons in dit project op vier doelen:

 

0 Allereerst willen we dat docenten van en met elkaar gaan Ieren, samen ontwerpen en eigenaar worden van het onderwijs. Onderdeel van dit proces is het delen van je leerproces met anderen: binnen de school en daarbuiten (De Onderwijswerkplaats en de SOML dag in januari rondom innovatie bieden daar een mooi platform voor). De docent wordt dus naast ontwerper en uitvoerder van onderwijs ook onderzoeker. Om dit proces te structureren gebruiken we de handboeken en formats (ook wel protocollen) die de lerarenopleidingen van High Tech High en de Essential schools in de VS gebruiken.

 

0 Ten tweede willen we dat docenten leertrajecten ontwerpen en leerlingen betrekken en raadplegen tijdens het ontwerpproces. Leerlingen worden medeontwerper van het traject en zodoende ook eigenaar. In deze trajecten staat verwondering en het stellen van vragen centraal, worden verschillende vakken geïntegreerd en werken leerlingen in versies (critique)6 naar een hoogwaardig eindproduct toe.

 

0 Ten derde willen we dat de ontwerpen een verbinding leggen met actuele maatschappelijke thema's dicht bij huis. Het eindproduct geeft o.a. antwoord op de vraag: hoe komt wat we gaan onderzoeken ten goede aan de gemeenschap? Een onderdeel van de eindproducten is de opbrengsten weer terug te brengen naar de gemeenschap.

 

0 Tot slot worden de leertrajecten zo vormgegeven dat leerlingen samen moeten werken en op die manier Ieren
omgaan met verschillen. Binnen die samenwerking is ruimte voor eigenheid (gepersonaliseerd Ieren) maar je
werkt altijd naar een gezamenlijk eindproduct toe.