Home / Marktplaats / Vergroten taalvaardigheid in een blended learning omgeving

Vergroten taalvaardigheid in een blended learning omgeving

13-04-19 * Echt
BS Angela en het Connect College

Projectomschrijving

Angela
logo connect college

In de praktijk blijkt de overgang van po naar vo voor dyslectische leerlingen niet soepel te lopen. Er vindt onvoldoende ‘warme’ overdracht plaats, waardoor leerlingen in het vo onnodig in de problemen komen. Dit is niet te wijten aan onvoldoende inzet van leerkrachten en ib’ers (po) en docenten en zorgcoördinatoren/dyslexiecoaches (vo), maar aan een gebrek aan tijd om de overgang po-vo en de begeleiding daarna zorgvuldig te uit te voeren, te monitoren en te borgen. Hier ligt een duidelijke hulpvraag. Het is mogelijk om hiervoor tools te ontwikkelen die zowel de leerlingen als de docenten faciliteren. Om dit te realiseren vragen we dit project aan.

 

Dit project heeft een preventief karakter, waardoor onnodige problemen in het vo voorkomen worden. Met dit project willen we de leerlingen zélf empoweren en daarmee de leraren ontlasten. Concreet willen we leerlingen uit groep 7 en 8 beter voorbereiden op wat hen te wachten staat in het voortgezet onderwijs. Dit project wil met moderne middelen in een digitale leeromgeving de taalvaardigheid van leerlingen tussen 10 en 14 jaar vergroten. Voorts biedt het training aan docenten po (groep 7 & 8) & vo (leerjaar 1 en 2) en worden ouders/verzorgers direct betrokken.

 

Dit doen we door hen een training via blended learning aan te bieden training met als vorm en inhoud:

  • psycho-educatie, met accent op executieve functies en aanleren van strategieën
  • kennismaking met het reilen en zeilen in het vo. Te denken valt aan: welke faciliteiten krijg je, bij wie kun je terecht met vragen, wat is een dyslexiepas, welke ict-hulpmiddelen heeft het vo (en hoe kun jij – mocht je andere ict-middelen gebruiken – je voorbereiden op de overstap).
  • Vroegtijdige fysieke kennismaking en ervaringsuitwisseling met vo-leerlingen en de vo-school. Hierbij worden ook de ouders betrokken.

Doel van het project

  • Leerlingen sterker maken (empoweren) door het verwerven van betere taal, lees- en schrijfvaardigheden (leerlingen beschikken over meer tools om zelfstandig en met meer zelfvertrouwen om te gaan met hun zwakkere taalvaardigheden)
  • Betere doorstroom po-vo (10-14 jarigen)
  • Betere afstemming tussen po-vo docenten, ouders/verzorgers, scholen en beleid
  • Meer differentiatie en maatwerk (Leerlingen verwerken eventuele opdrachten via een laptop en leerkrachten kunnen meer differentiatie aanbieden voor leerlingen die dit nodig hebben)
  • Eigentijdse deskundigheidsbevordering, plaats en tijdonafhankelijk