Home / Marktplaats / Verruiming perspectief arbeidsmatige dagbesteding

Verruiming perspectief arbeidsmatige dagbesteding

17-11-18 * Kerkrade
VSO St. Jan Baptist en Roda JC

Projectomschrijving

Het ingediende projectplan is in eerste instantie geschreven rondom de samenwerking tussen SO/VSO st. Jan Baptist en Roda JC Werkt; een project van “Roda midden in de maatschappij”. Het voorgenomen project kon bij start door Roda JC niet wargemaakt worden door andere prioritering. Medewerkers van Stichting Radar, gedetacheerd naar Roda JC Werkt, bleven beschikbaar voor het project en hebben de geïnitieerde activiteiten gedurende de gehele looptijd waargemaakt. Samen met collega’s van SO/VSO st. Jan Baptist werd onderstaand proces wormgegeven:

 

  • Begeleiding van leerlingen in groepsstages
  • Begeleiding van leerlingen in individuele trajecten inclusief plaatsing
  • Vastleggen van vorderingen t.b.v. het portfolio van het kind en de profilering naar stakeholders waaronder ouders/verzorgers.

 

De opbrengsten van het bovenstaande project zijn waargemaakt zoals voorgenomen. Er ligt een plan om deze samenwerking te verankeren t.b.v. de passende stage en uitstroom van de leerlingen. Via het fonds cultuurparticipatie loopt een subsidieaanvraag mediakunst op basis van de regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie. Daarin staat deskundigheidsbevordering van leerkracht en leerling ten behoeve van verslaglegging binnen het portfolio van het kind centraal.

 

Rondom de opbrengsten:

 

De begeleiding van de leerlingen in groepsstages heeft wekelijks (op meerdere momenten) plaatsgevonden. De individuele stagebegeleiding is uitgevoerd door de stagebegeleiders op ma-di-wo. Zij heeft van al haar gesprekken vastgelegd in het LVS van de school. De vorderingen van de leerlingen zijn verzameld in het portfolio. Dat gebeurt middels certificaten en foto’s maar ook videoverslagen. Dit laatste voornemen krijgt steeds meer vorm; de aanvraag mediakunst is gedaan ten behoeve van dit onderdeel.

(update maart 2021)