Home / Buitenplaats / Verruiming perspectief arbeidsmatige dagbesteding

Verruiming perspectief arbeidsmatige dagbesteding

17-11-18 * Kerkrade
VSO St. Jan Baptist en Roda JC

Projectomschrijving

SO/VSO St Jan Baptist, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met autisme, werkt op innovatieve wijze investeren in individuele- en groepsstages voor leerlingen met een beperking waarbij een passende uitstroom niet vanzelfsprekend is. De leerlingen van de St. Jan Baptist zijn trots op de dingen die ze leren en bereiken en de positieve waarde die ze vertegenwoordigen voor in de eerste plaats de school en later de maatschappij.

Doel van het project

Het doel is om in gezamenlijkheid een inspirerende en uitdagende leer-werkomgeving te creëren voor deze kwetsbare groep in de samenleving zodat zij in een vroeg stadium (groepsstage) onder begeleiding de transfer leren maken naar een ‘werk’ omgeving. Middels individuele stages wordt deze zoektocht verfijnd met het doel te komen tot een passende duurzame uitstroom. welbevinden en maatwerk staan hierbij voorop. Aan na plaatsing van een leerling/cliënt nemen de partners hun verantwoordelijkheid en trekken samen op om de bestendiging tot een succes te maken.