Home / Marktplaats / Vrijeschool onderwijs 2032

Vrijeschool onderwijs 2032

30-06-18 * Roermond
Vrijeschool Christophorus en BC Broekhin

Projectomschrijving

Dit project onderzoekt en realiseert onderwijs waar de leerlingen worden voorbereid op hun toekomst, middels uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs. We focussen op de leeftijd 10-14 jaar en voor de doorlopende leerlijn die een aanzet geeft tot de ontwikkeling van zelfverantwoordelijk leren. Tegelijkertijd hebben we de focus op de leerlingen van 15-18 jaar waar ze
worden voorbereid op het examen en waarin de leerlijn “zelfverantwoordelijk leren” leidt tot zelfbewuste leerlingen die 21ste
eeuwse vaardigheden hebben ontwikkeld.

Doel van het project

Er zijn een aantal doelen:

 

* Eigentijds vrijeschoolonderwijs ontwikkelen
* Doorgaande leerlijn voor 10-14 jarigen met accent op leerlijn zelfstandig leren*
* Voor 15-18 jarigen doorgaande leerlijn zelfverantwoordelijk leren
* Onderzoek naar gebruik van digitale middelen van 10 tot 18 jaar
* Professionele Leer Gemeenschap voor leraren vrijeschool waarin onderzoek naar leerlijn zelfstandig werken (10-14) en leerlijn
zelfverantwoordelijk leren (15-18)
* Onderwijs waarbij stakeholders binnen de regio (o.a. leerlingen, ouders, instellingen, organisaties, gemeente) intensief
betrokken zijn.
* Een duurzaam partnerschap tussen de onderwijsorganisaties(Pallas, SOML, afd VRS, BC Broekhin)
* PO en VO samen gaan ontwikkelen, leerkrachten en vakdocenten, om tot een duidelijke doorlopende leerlijn te komen.

 

*De leerlijn zelfstandig leren en zelfverantwoord leren komt voort uit de leerlijn die op het PO al wordt ingezet.vanaf klas 1.
De leerlingen doorlopen een traject van zelf bewust (6-9 jr) naar zelfstandig (10-14jr) naar zelfverantwoord of zelfsturend leren.

Update:

Voor de vrijeschool in Roermond zowel in het PO als VO was er behoefte aan ondersteuning in de ontwikkeling van een aantal innovatieve projecten. In de loop van de aankomende jaren is er sprake van een doorlopende leerlijn tussen het PO en het VO.

 

Wij constateren dat leerlingen in klas 7 (12-13 jarigen) minder zelfstandig lijken te zijn dan leerlingen die in klas 6 (11-12 jarigen) gewend zijn om zelfstandig op school (en thuis) te werken. Daarnaast wordt er bij de relatief nieuwe VO-afdeling binnen het Bisschoppelijk College Broekhin gewerkt aan de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn en een meer gepersonaliseerde manier van werken in de bovenbouw van de afdeling. In dit traject zou de leerlijn van klas 5 (10-11 jarigen) tot klas 9 (14-15 jarigen) aansluiten op wat vanaf klas 10 bij het gepersonaliseerd leren van leerlingen verwacht wordt.

 

Wat is het doel van het project?
Eigentijds vrijeschoolonderwijs ontwikkelen.
Doorgaande leerlijn voor 10 tot 14-jarigen met accent op leerlijn zelfstandig leren
Voor 15 tot 18-jarigen doorgaande leerlijn zelfverantwoordelijk leren
Onderzoek naar gebruik van digitale middelen in de bovenbouw
PLG voor leraren vrs waarin onderzoek naar leerlijn zelfstandig werken (10-14) en leerlijn zelfverantwoordelijk leren (15-18)
Onderwijs waarbij stakeholders binnen de regio (o.a. leerlingen, ouders, instellingen, organisaties, gemeente) intensief betrokken zijn.
Een duurzaam partnerschap tussen de onderwijsorganisaties (Pallas, SOML, afd VRS, BC Broekhin)
Samen ontwikkelen.
Na twee bijeenkomsten is vanwege de discrepantie tussen de doelen van het traject en de leervragen van de docenten, besloten om de doelen aan te passen naar:

·       Differentiëren (omgaan met verschillen)

·       Activerende didactiek (vergroten verantwoordelijkheid leerlingen)

·       Andere docentrol (naast doceren, ook begeleiden van processen)

·       Leren leren (leerstrategieën, leren zichtbaar maken)

 

Daarbij aansluitend is de gewenste opbrengst einde schooljaar aangepast naar:

Een tabel/format (met afvinkpunten) wat leerlingen aan het eind van de 6e klas kunnen m.b.t. zelfstandig werken waardoor inzichtelijk wordt voor de 7e klas mentor en vakleerkrachten wat van leerlingen verwacht mag worden;
Docenten die met verschillende soorten opdrachten/werkvormen/onderzoeken hebben gewerkt en ervaringen hebben opgedaan in wat wel en niet werkt en ook om duidelijk te maken welke scholingsbehoefte er nog is voor een volgend schooljaar;
Een verantwoording richting de subsidieverstrekker, in de vorm van een ontwikkelstuk dat het jaar erna leidt tot een beleidsstuk;
Een duidelijk beeld hoe de leerlijn ‘zelfstandigheid van leerlingen’ eruit komt te zien en welk proces gegaan moet worden om deze leerlijn te concretiseren (onderdeel van ontwikkelstuk);
Enthousiasme onder docenten om met elkaar en van elkaar te leren.
Hoe nu verder, ten aanzien van de bijgestelde doelen.
De vraag aan onze docenten bij de afsluitende bijeenkomst ten aanzien van dit project was: “Welk element ga je zeker mee door m.b.t. de zelfstandigheid van leerlingen?”

 

Een aantal antwoorden:

·      Differentiëren

·      Leerling zelfstandiger laten zijn, eerder loslaten, fouten laten maken.

·      Zelf-evalueren

·      Leerstijlen en temperamenten koppelen en vervolgens kijken hoe we nog beter kunnen differentiëren.

·      Ik heb geleerd om hoe je kinderen kunt laten helpen, zonder ze het voor te laten zeggen (dus wat is coöperatief leren?)

 

De tabel verwachte zelfstandigheid klas 7 gaat vanaf volgend schooljaar (2020-2021) actief worden ingezet door de klassendocenten. Deze proberen in de eerste periode (eerste twee lesuren, gedurende de eerste drie lesweken) in kaart te brengen welke mate van zelfstandigheid iedere leerling beheerst. De onderbouw gaat gedurende het schooljaar 2020-2021 in een aantal studiedagen kijken naar de haalbaarheid van de tabel en eventueel bijschaven, wat weer teruggekoppeld zal worden aan ons. Als bovenbouw willen we graag in de warme overdrachten voor de nieuwe brugklassers 2021-2022 met een groot aantal van de groep 8 leerkrachten van verschillende scholen, waarvan wij vaak brugklassers ontvangen, rond de tafel om te kijken wat zij al doen met betrekking tot zelfstandigheid. Zo bouwen we deze tabel steeds verder uit.

 

Daarnaast is er al een koppeling gemaakt voor de tabel zelfstandigheid richting klas 9 met onze orthopedagoog. Zij is bezig met het digitaliseren van metingen met betrekking tot executieve functies, dus kan dat mooi ook in de 7e klas van volgens schooljaar in kaart gaan brengen. De vervolgvraag is dan weer, welke executieve functies horen bij zelfstandigheid en wara moeten wij als afdeling op inzetten? Wat verwachten we in klas 8, wat in klas 9 en hoe stromen zij door naar de eindexamen jaren.

 

Als laatste heeft onze teamleider voor volgend schooljaar een scholingsplan opgesteld om differentiatie en zelfstandigheid hierin te borgen, maar ook om verder te werken aan de inhoud van het vrijeschool onderwijs door dieper in te gaan op de antroposofie.