Home / Marktplaats / Aansluiting VSO Arbeidsmarkt: door het integreren van opleiden en zorg

Aansluiting VSO Arbeidsmarkt: door het integreren van opleiden en zorg

04-03-19 * Cadier en Keer
St. Jozefschool, Stg Jeugdzorg St. Jozef, Stg. Koraalgroep, Gemeente Eijsden, Gemeente Maastricht

Projectomschrijving

Bouw een duurzaam netwerk van mensen en instellingen

Dit netwerk is dienstbaar voor VSO-leerlingen die afhankelijk zijn van zware jeugdzorg en worden opgeleid voor het perspectief arbeid.

Dit netwerk zorgt dat deze jongeren:

* een start maken op de arbeidsmarkt én tegelijkertijd

* toegang houden tot interventies vanuit (jeugd)zorg geïntegreerd.

* duurzaam participeren in een werkomgeving.

 

Dit netwerk dient voort te bouwen op de verworvenheden van:
* de methodiek Integraal Zorg en Onderwijs (IZEO),
* de ervaringen van stichting Praktech (onderdeel van Stichting Alterius).

 

Context en noodzaak
Jongeren die verblijven ìn een instelling (jeugdzorgp|us‚ internaat, justitiële jeugdinrichting e.d.) volgen ook onderwijs. Dit is een vorm van voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Veel van de VSO-leerlingen worden geschoold voor het perspectief ‘Arbeid’. Binnen de school is de wereld van werken figuurlijk en letterlijk ver weg.

 

Deze leerlingen hebben allemaal vertraagde schoolloopbanen en hun ontwikkeling verloopt heeft afwijkende patronen.
Afwijkend is onder andere het gegeven datjuist deze groep na het 18° levensjaar nog significante stappen kan maken in het hanteren van de vaak zeer uiteenlopende problematieken. Na het 18°jaar verandert de structuur van onderwijs en jeugdzorg zodanig dat onderwijs- en behandellijnen vaak worden onderbroken.

 

Voor het verbinden van jeugdzorginterventies en onderwijs binnen één schoolgebouw heeft Alterius samen met een jeugdzorgaanbieder het concept IZEO ontwikkeld.

 

Voor het ontsluiten van de wereld van werken én om deze jongeren na hun 18‘ een opleidingsomgeving te bieden heeft Alterius de Stichting Praktech in het leven geroepen.

 

Nu is de stap nabij een volgende stap te maken en dat is het ontwerpen van een arrangement waarbij tijdens het opleiden voor een beroep en de start op de arbeidsmarkt o.a. de inzet van (jeugd)zorg op vraag beschikbaar is.

 

Meer info: https://www.praktech.nl/

Doel van het project

Uiteindelijk leidt dit project tot:

 

* een duurzame arbeidsparticipatie van de beschreven categorie VSO-leerlingen (het gaat in deze eerste fase om een groep van ongeveer 10-15 leerlingen/cursisten),

 

* een stabiel netwerk dat zorgt voor een financieel realistisch arrangement.