Home / Marktplaats / Wetenschap & Technologie voor het voortgezet onderwijs

Wetenschap & Technologie voor het voortgezet onderwijs

14-11-18 * Echt
Connect College

Projectomschrijving

logo connect college

Het Connect College gaat het vak Wetenschap en Technologie (W&T) neerzetten volgens een vast model, uitgaande van onderzoekend en ontwerpend leren. Er wordt een doorgaande leerlijn gecreëerd in samenwerking met het primair onderwijs en aansluitend op het middelbaar beroepsonderwijs.

 

Bij W&T gaan we uit van een ontwikkelingsperspectief dat gericht is op het vasthouden, stimuleren en door ontwikkelen van een nieuwsgierige, onderzoekende en ontwerpende leerhouding. Dit betekent concreet het ontwikkelen van functionele kennis en vaardigheden op het gebied van wetenschap en technologie, dit als onderdeel van het formele leren.

Doel van het project

Dit project heeft onderstaande doelen:

 

• het ontwikkelen van doorlopende leerlijn voor leerlingen van 10 t/m 16 jaar (groep 7 PO t/m klas 4 VO),
• het ontwikkelen van adequaat W&T-onderwijs,
• het ontwikkelen van een nieuwsgierige, onderzoekende en ontwerpende leerhouding bij leerlingen,
• het scheppen van een leeromgeving waarin kinderen kunnen ontdekken waar hun mogelijkheden en talenten liggen,
• mogelijkheden bieden voor scholing van docenten op het gebied van W&T,
• delen van de opgedane kennis met andere schoolbesturen in de regio,
• samenwerking met het primair onderwijs,
• samenwerken met het lokale bedrijfsleven,
• betrekken van ouders als sleutel tussen onderwijs en bedrijfsleven.