Home / Marktplaats / Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik

Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik

30-06-18 * Kerkrade
Stichting Movare en Stichting SVOPL

Projectomschrijving

Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik

 

Afgelopen schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 heeft een verkennersgroep PO en VO onder leiding van Wim de Groot (Movare) gedurende een aantal bijeenkomsten een plan ontworpen om de samenwerking tussen PO en VO te  verduurzamen. Hierbij stond centraal het ontwikkelen van vloeiende overgangen voor leerlingen van de groepen 7 en 8 en klassen 1 en 2 van het VO om zodoende een adaptief aanbod te krijgen binnen de verschillende domeinen van meervoudige intelligentie.

 

Leerkrachten van PO en VO gingen samenwerken om een gedifferentieerd aanbod te maken. Hierbij richtten zij zich op het ontwikkelen van maatwerk om de mogelijkheden en talenten van leerlingen tot ontplooiing te laten komen. Verder lag de focus op een doorlopend  perspectief van de leerling waarbij het kind leert wie het is, wat bij hem of haar past en wat dit kan betekenen voor de schoolloopbaan. Hierbij zochten zij eveneens de intensieve

samenwerking met de maatschappelijke omgeving, waardoor contextrijke leeromgevingen ontstaan. Het uiteindelijke doel was om natuurlijke overgangen te creëren voor leerlingen van het PO op weg naar het VO door hen uitdagend onderwijs te bieden middels een ononderbroken ontwikkelingsproces voor alle leerlingen.

 

Als eerste stap heeft de verkennersgroep de volgende activiteiten voorbereid:

In Landgraaf, deelnemende scholen: BS de Schatgraver, BS Wereldwijs, CMC Eijkhagen en BCPL locatie Brandenberg.

Activiteiten: leerlingen van de verschillende scholen gaan samenwerken in dit project aan de hand van een aantal vastgestelde thema's: voeding/koken, cultuur, techniek/maatschappij, creatief. De begeleiders van de verschillende scholen gingen in duo’s de activiteiten voorbereiden. De projecten voor de leerlingen vonden plaats tussen februari en juni 2019. Doel was een eerste  samenwerking op te zetten en elkaar te leren kennen.

 

In Kerkrade, deelnemende scholen: BS Sint Ursula, BCPL locatie Holz. Partners: HUB, Continium, Zorginstellingen zoals Meander etc. 

Activiteiten: de leerlingen gaan in gemengde groepen aan de slag met hun passie/talent. Ze bereidden een evenement voor i.s.m. de partners dat uitgevoerd zal worden bij de  doelgroep. We zijn verheugd te kunnen constateren dat we gezamenlijk kunnen terugkijken op een productief voorbereidingsjaar dat uiteindelijk geleid heeft tot daadwerkelijke acties die gericht zijn op een duurzame samenwerking tussen PO en VO. De fundamenten van de veilige brug tussen PO en VO worden hiermee gerealiseerd.

(update maart 2021)