Home / Marktplaats / DigitalLab: Coding / Eindverslag Vrijplaatsproject DigitalLab: coding

Eindverslag

20-09-’19 * Horn
SG Sint Ursula, locatie Horn

Verantwoording Vrijplaatsproject DigitalLab: coding

Om de docenten te trainen in het lesgeven in het DigitalLab hebben we gekozen voor een combinatie van trainingen door een externe gecertificeerde partij te weten Slim in de Klas. 

In totaal zeven verschillende docenten hebben, in wisselende samenstelling training gekregen in het toepassen van Micro:bit, 3D printen en Raspberry Pi in de klas. 

 

Micro:bit

Tijdens deze training is de Micro:bit geïntroduceerd. De docenten hebben geleerd hoe ze de Micro:bit kunnen programmeren, ‘flashen’ en welke sensoren aanwezig zijn. Na de training zijn de docenten aan de slag gegaan met 10 lesplannen met daarin opdrachten en uitleg.

 

3D printen

Tijdens deze training zijn de docenten aan de slag gegaan met de volgende onderwerpen: Installeren en configureren 3D Printer; Uitleg van 3D printen en websites; 3D modellen downloaden. Naast het ontdekken van de 3D printer en het onder de knie krijgen van een aantal van de mogelijkheden, hebben ze ook een aantal innovatieve tools gezien die ze uit kunnen proberen in de klas.

 

Raspberry Pi / Internet of Things

Apparaten kunnen met elkaar communiceren zonder dat daar menselijk ingrijpen voor nodig is. Tijdens de training kregen de docenten een helder beeld van zaken die belangrijk zijn bij Internet of Things en een Raspberry Pi. De training was zeer praktijkgericht met een combinatie van een presentatie, demonstratie en het uitwerken van opdrachten. 

 

 

Doelen

De vooraf geformuleerde doelen waren:

  • Leerlingen laten kennismaken met programmeren/coding. 
  • Leerlingen de praktische toepassingen van programmeren/coding laten zien.
  • Leerlingen vaardigheden laten ontwikkelingen rondom het logisch nadenken en gestructureerd werken. Denken in stappen.

 

 

Resultaat

Het DigitalLab heeft alle doelen meer dan bereikt. Wat startte als een proef op 1 afdeling (VMBO-T) met 1 lesuur is nu (augustus 2019) uitgegroeid tot twee lesuren vast in het rooster voor de Genius Hours waar DigitalLab onderdeel van is. Klas 1 tot en met 3 zitten bij elkaar is deze uren waar leerlingen kunnen kiezen uit diverse Genius Hours. 

DigitalLab is ondertussen de Genius Hours zelfs ontgroeid. Met ingang van dit schooljaar is het DigitalLab verplicht voor alle leerlingen van de tweede klas VMBO-T. Alle leerlingen hebben dit vak vast in hun lesrooster staan en het wordt afgesloten met een cijfer voor de praktijkopdrachten. Klas 1 en klas 3 kunnen DigitalLab nog steeds kiezen binnen de Genius Hours. In eerste instantie stond er 1 docent op deze groep. In de laatste periode van afgelopen schooljaar was de animo echter zo groot dat we vijf docenten op het DigitalLab hebben geroosterd.

Het DigitalLab heeft ondertussen ook zijn weg gevonden naar andere afdelingen. Ook op onderbouw en bovenbouw HAVO en VWO wordt nu een DigitalLab gegeven. Met ingang van schooljaar 2019-2020 zijn er Genius Hours van klas 1 t/m 6 op alle schoolsoorten.

De genoemde doelen worden bij de afsluiting getest en de ervaringen zijn heel positief. Het idee Genius Hours (waar DigitalLab onderdeel van is) ontving in 2019 de Onderwijsprijs Limburg VO.