Home / Marktplaats / Gedrag is een vak, gedrag is een signaal / Eindverslag Gedrag is een vak, gedrag is een signaal

Eindverslag

20-09-2019 * Limbricht
De Parkschool

Verantwoording Vrijplaatsproject Gedrag is een vak, gedrag is een signaal

Tijdens de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 is schoolbreed aandacht besteed aan het project ‘Gedrag is een vak, gedrag is een signaal’. Dit project hangt sterk samen met de speerpunten/ ontwikkelingen die reeds op de Parkschool in gang zijn gezet (Leefstijl, lessen leren leren). Tevens spelen activerende werkvormen (technieken Teach like a Champion) en het gebruik van het passend lesmodel een belangrijke rol in het onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen. Door de inzet van het project ‘Gedrag is een vak, gedrag is een signaal’ worden bovenstaande ontwikkelingen in een breder perspectief geplaatst. Dit voorkomt het ontstaan van losse eindjes en legt de focus op de juiste plaats. Het project ‘Gedrag is een vak, gedrag is een signaal’ is een allesomvattend project dat schoolbreed is opgepakt.

 

Voor aanvang van het project is een nulmeting gedaan; tijdens het project zijn metingen gedaan om de vorderingen in kaart te brengen.
Wat betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt, vooral bij de VSO-leerlingen, zichtbaar dat er in vergelijking met schooljaar 2016-2017 (voor de start van het project) meer leerlingen zijn ingedeeld boven hun streefniveau zoals weergegeven in het stroomplan in ons
leerlingvolgsysteem. Tevens geldt hier dat er minder leerlingen beneden hun streefniveau zijn ingedeeld zoals weergegeven in het stroomplan in het leerlingvolgsysteem. Dit ligt in de lijn der verwachtingen: aan de start van het project was de verwachting dat het aantal leerlingen dat in het groepsplan beneden het streefniveau zal worden ingedeeld, zou afnemen. Wat betreft leren leren wordt zowel bij de SO- als bij de VSO-leerlingen zichtbaar dat er, in vergelijking met schooljaar 2016-2017 (voor de start van het project), minder leerlingen voor het vakgebied leren leren beneden hun streefniveau zijn ingedeeld zoals weergegeven in het stroomplan in het leerlingvolgsysteem. Dit ligt in de lijn der verwachtingen: aan de start van het project was de verwachting dat het aantal leerlingen dat in het groepsplan beneden het
streefniveau zal worden ingedeeld, zou afnemen.

 

Kort samengevat plaatst het project ‘Gedrag is een vak, gedrag is een signaal’ de vakgebieden sociaal-emotionele ontwikkeling en leren leren en de technieken van Teach like a Champion dus in een breder perspectief. Als gevolg hiervan maken de leerlingen grotere sprongen op de genoemde vakgebieden. Tevens is er een afname te zien in het aantal gedragsincidenten.