Eindverslag project De Stapsteen

09-07-19 * Roermond
De Stapsteen

Op De Stapsteen hebben wij ons geprofessionaliseerd in het werken met Professionele Leer Groepen (PLG). Onze school is verdeeld in 4 PLG’s die elk gewerkt hebben aan het doen van onderzoek. Het doel van ieder praktijkonderzoek is het verbeteren van ons onderwijs en de resultaten van leerlingen.

 

Het opstarten en leren werken met PLG’s is een langdurig proces. Men moet immers uit de klas durven en kunnen stappen om samen met collega’s na te denken over het onderwijs. De leerkracht is niet meer alleen verantwoordelijk voor zijn/ haar leerlingen, maar is medeverantwoordelijk voor alle kinderen die in de PLG onderwijs krijgen. Gezamenlijk wordt data bekeken en wordt er onderzocht waar verbetering zit. Vervolgens wordt er via de praktijkonderzoek cyclus gezamenlijk onderzocht hoe die verbetering er dan op De Stapsteen uit ziet. Er wordt een probleemstelling opgesteld, literatuur gelezen, er vindt een actie-onderzoek plaats en vervolgens wordt het proces en de uitkomt geëvalueerd. Hieruit volgen dan nieuwe aanpakken of worden de bestaande aanpakken verder uitgediept ten behoeve van de leerlingen en de resultaten.

 

De afgelopen 2 jaar hebben we, om het leren werken met PLG’s, te ondersteunen veel scholing ingezet. We hebben in het team in kennisbijeenkomsten kennisgemaakt met leertheorieën zoals Cognitive Load Theory, Effectief Leren en een stuk inzicht in hoe het geheugen werkt en hoe je het leren kunt versterken met deze kennis. Daarnaast hebben we als team veel literatuur gelezen hierover.

 

Het eerste projectjaar was dit best even zoeken en we kwamen erachter dat naast de kennis die opgepoetst moest worden, ook de cultuur van de school veranderde. Daarom hebben wij een kortsluiting - aansluitingslijst opgesteld. Op die lijst kwam alles te staan waar we last van hebben om er vervolgens over na te denken welke oplossingen hierop konden aansluiten. In het tweede projectjaar zijn we dieper op de professionele cultuur ingegaan door 3 bijeenkomsten te organiseren rondom Persoonlijk Leiderschap. De leerkrachten hebben een zelfassessment gedaan. Vervolgens hebben zij gekeken hoe hun sterke punten (vanuit IDRIVE) in combinatie met hun passie en onze organisatie, binnen de PLG effectiever kunnen inzetten. Dit zorgt ervoor dat eenieder de leiding kan nemen in de PLG of ook kan laten nemen door een ander. Een PLG kenmerkt zich door gedeeld leiderschap en door beter van elkaar te weten waar we goed in of een bijdrage in kunnen leveren, kunnen we dit leiderschap beter delen. Het MT en de PLG coördinatoren hebben samen een Teacher Leader traject gedaan om nog beter het gespreid leiderschap binnen de school weg te zetten.

 

Andere scholen kunnen van ons leren door met ons in gesprek te gaan over de fouten die we gemaakt hebben, hoe we het nu aanpakken binnen De Stapsteen en onze ervaringen.

 

De komende jaren zullen wij als school ons steeds verder gaan ontwikkelen in het werken met de PLG’s en inmiddels staat het werken met PLG’s ook stevig verankerd in de nieuwe visie en schoolplan voor de komende 4 jaar.

 

Daarnaast hebben wij ons georiënteerd op de implementatie van programmeren en coderen binnen het onderwijs. De afgelopen 2 jaar hebben we structureel meegedaan de First Lego League, zijn er groepjes kinderen aan de slag gegaan met Swift Playgrounds. Alle leerjaren hebben kennisgemaakt met programmeren en coderen. En we hebben we de eerste stappen gezet richting een curriculum rondom digitale vaardigheden. Deze wordt de komende 2 jaar verder uitgediept en uitgewerkt. Hier kunnen scholen van ons leren hoe je succesvol de iPads implementeert in de organisatie en hoe deze vervolgens inhoudelijk in het onderwijs gebruikt worden in alle groepen.