Home / De vrijplaats

Over De Vrijplaats

De Vrijplaats is gericht op het ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe initiatieven. Medewerkers in het PO en VO krijgen de mogelijkheid om nieuwe concepten rondom met name doorlopende leerlijnen PO-VO, talentontwikkeling en digitalisering te ontwikkelen. 

tieners

De praktijk

Een jury maakt een selectie van de meest kansrijke ideeën via verschillende rondes. De ideeën die specifiek raken aan het thema doorlopende leerlijn PO-VO, talentontwikkeling en digitalisering hebben een streepje voor. De ideeën moeten een duidelijke onderbouwing hebben, maar hoeven nog niet helemaal uitgewerkt te zijn. De Vrijplaats is juist de plek waar nieuwe ideeën en werkvormen worden bedacht, ontwikkeld en uitgeprobeerd in de praktijk.

 

Tijdens de Onderwijs Ateliers komen alle deelnemers van De Vrijplaats en De Buitenplaats samen om hun initiatieven met elkaar te delen en dilemma’s op te lossen. Uiteindelijk krijgen de ontwikkelde initiatieven uit De Vrijplaats en De Buitenplaats natuurlijk ook een prominente plek op De Marktplaats.

De komende Vrijplaats Ateliers gedurende schooljaar 2019/2020 zijn op de volgende data gepland:

De Vrijplaats krijgt concreet gestalte in de vorm van een InnovatieFonds. Als je een plek hebt verworven in De Vrijplaats, ontvang je een bedrag waarmee je je initiatief verder kunt ontwikkelen. Belangrijke criteria voor projecten zijn toepasbaarheid en overdraagbaarheid. Ook dienen ze ouders en leerlingen te betrekken. De deelnemers ontvangen coaching en vormen gezamenlijk een lerend netwerk.

InnovatieFonds

De Vrijplaats is gestart aan het begin van het schooljaar 2017-2018. Om aan die verschillen in ontwikkeltempo tegemoet te komen, vindt toekenning plaats in meerdere tranches:

 

Tranche 1: - Aanmelden vóór 20 september 2017 - Toekenning in oktober 2017

Tranche 2: - Aanmelden vóór 25 januari 2018 - Toekenning in februari 2018

Tranche 3: - Aanmelden vóór 14 juni 2018 -  Toekenning in juli 2018

Tranche 4: - Aanmelden vóór 1 november 2018 -  Toekenning in december 2018

Tranche 5: - Aanmelden vóór 15 februari 2019 - Toekenning einde februari 2019

Tranche 6: - Aanmelden vóór 21 juni 2019 - Toekenning in juli 2019

Tranche 7: - Aanmelden vóór 14 februari 2020 - Toekenning in maart 2020

Tranche 8: - Aanmelden vóór 19 juni 2020 - Toekenning in juli 2020

 

Tranche 8 was tevens de laatste tranche van het innovatiefonds De Vrijplaats.

 

 

De doorlooptijd van een project is twee jaar voor wat betreft de bijdrage uit het innovatiefonds. De toekenning van de financiële bijdragen uit het innovatiefonds worden verdeeld over 2 jaar. Bij een maximaal toegekend bedrag van €20.000 ontvangt de school dus per jaar €10.000.